: Набір статей до збірника на 2018 рік

Матеріали до збірників подаються у одному з форматів на вибір:

І. Через сайт журналу.


ІІ. У роздрукованому вигляді та комп’ютерному наборі на диску.
Назви електронних файлів варто розпочинати прізвищем автора латинськими літерами (Наприклад Ivanenko_stattya.doc). Ідентичність текстів в електронному файлі та роздрукованому на папері обов’язкова. Для подання статті на розгляд редакційної колегії необхідно у встановлений строк (до 30 квітня 2018 року) надати:
1.    Повний текст статті з назвою, ім’ям автора (авторів), усіма структурними елементами та стиском літератури оформленими згідно з вимогами. (у електронному (на диску) та друкованому вигляді!)
2.    Графічний матеріал, який використано у статті, у файлі того формату, в якому його було створено. (у електронному вигляді!)
3.    Анкету для кожного автора, яка містить таку інформацію: ПІБ автора, повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса, робочий, домашній та мобільний номери телефонів. (у електронному вигляді!)
4.    Авторську угоду, підписану автором статті або, у випадку співавторства, першим зазначеним автором (у паперовому вигляді!).
Матеріали необхідно надавати за однією з адрес: Київ, вул. Волоська 5/8, корпус 6:
ауд. 208 – кафедра економічної теорії;
ауд. 309 – кафедра маркетингу;
ауд. 409 – кафедра фінансів.