DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119797

Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту

Iryna Kovshova

Анотація


У статті систематизовано основні концептуальні підходи до визначення суті маркетингового менеджменту та тенденції їхнього розвитку. Встановлено, що маркетингове управління є інноваційним підходом до управління підприємством у мінливому середовищі для досягнення певних цілей згідно зі стратегічною метою, яка відповідає етичним нормам, прийнятим у суспільстві, і дає змогу отримати максимальний економічний ефект. На основі проведеного дослідження висунуто та доведено гіпотезу, що застосування на практиці різних підходів до суті маркетингового менеджменту залежить від набору атрибутів чи властивостей, притаманних конкретним організаціям у той чи інший період часу. Сформовано набір із 38 основних ознак маркетингового менеджменту.
Запропоновано систему класифікації атрибутів маркетингового менеджменту за трьома блоками залежно від їхнього загального спрямування чи конкретних критеріїв. До першого, економічного, блоку віднесено атрибути, що визначають економічну та, зокрема, фінансову ефективність підприємства. До другого, менеджерського, блоку атрибутів віднесено організацію, управління, швидкість ухвалення рішень, контроль, керованість, консерватизм, мотивацію, структурованість, стійкість, планування, координацію, ієрархію, організаційну ефективність. Третя, маркетингова, група атрибутів включає цілеспрямованість, імідж, відкритість, конкурентоспроможність, адаптацію, лояльність, інноваційність, взаємодію, комунікацію, позиціонування, етичність, активність, гнучкість, престиж, комерційну результативність.


Ключові слова


маркетинговий менеджмент; маркетинг; менеджмент; атрибути; конституційні атрибути; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Zagnytko, A., & Danyliuk, Y. (2012). Velykyi suchasnyi anhlo-ukrainskyi, ukrainsko-anhliiskyi slovnyk [Large modern English-Ukrainian, Ukraine-English Dictionary]. Donetsk: BAO.

Oxford English Dictionary. Retrieved from http://fantom2.org.ua/news/oksfordskij_slovnik_skachat_oksfordskij_slovar_concise_oxford_english_dictionary_eleventh_edition/2010-02-21-5445

Kotler, P. (1996). Osnovy marketinga [Principles of Marketing], transl. by V. Bobrov. Moscow: Rostynter.

Uchenova, V. V., & Starych, N. V. (1994). Istoriya reklamy: detstvo i otrochestvo [The history of advertising: Childhood and growing]. Moscow: Smysl.

Uchenova, V. V., & Starych, N. V. (2003). Istoriya reklamy [The history of advertising]. St. Petersburg: Piter.

Drucker, P. (2015). Klassicheskie raboty po menedzhmentu [Classic Management works by P. Drucker], transl. by I. Grigorian, O. Medved and S. Pisareva. Moskow: Alpina Business Books.

Belovodska, O. A. (2008). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Retrieved from http://westudents.com.ua/glavy/37655-rozdl-1-rozumnnya-marketingovogo-

menedjmentu.html

Kutsenko, V. M. (2003). Marketingovyy menedzhment [Marketing Management]. Kyiv: MAUP.

Kotler, P. T., Keller, E. L., & Pavlenko, A. F. (2008). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv: Himdzhest.

Lambin, J.-J. (2007). Menedzhment, oriyentirovannyy na rynok [Market-Driven Management: Strategic & Operational Marketing], transl. from English V. B. Kolchanov. St. Petersburg: Classics MBA.

Kushnir, I. H. (2007). Formuvannia organizatsiinyh system marketyngovogo menedzhmentu v ptahivnychomu pidkompleksi APK [Formation of organizational marketing management in agribusiness sector]. Extended abstract of candidate’s thesis

(Econ.), 16. Kyiv: KNEU.

Voichak, A. V. (2000). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv: KNEU.

Komarnicki, I. M. (2007). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Lviv: Apriori.

Rossokha, V. V., Humenna, A. V., Pichyk, K. V., Roman­chenko, N. V. (2014). Marketyngovyi menedzhment [Mar­keting Management]. Kyiv: National Science Centre “Institute of Agricultural Economics”.

Beliavtsev, M. I., & Vorobiova, V. N. (2006). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Sydoruk, U. A. (2013). The marketing management in the enterprise: the theoretical foundations. Efektyvna ekonomika, 11, 45-50.

Nechvolod, L. (2008). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Modern dictionary of foreign words]. Kyiv: Torsinh plus.


Copyright (c) 2019 Iryna Kovshova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.