DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018148768

Фіскальний механізм детінізації економіки України

Olena Bazilinska, Natalia Panchenko

Анотація


У сучасних умовах на макроекономічну ситуацію здійснюють значний вплив недосконалі умови господарювання, які сформовані в країні. У результаті економічно необґрунтоване податкове законодавство, спрямоване на миттєве поповнення бюджету, призводить до надмірного податкового навантаження на реальний сектор економіки та формування її тіньового сегмента. Використання тіньових операцій для приховування доходів від оподаткування є проявом глибших процесів перерозподілу ВВП на користь тіньової економіки та потребує проведення активних заходів, спрямованих на вдосконалення системи оподаткування.

Головною метою статті є вдосконалення чинного фіскального механізму за рахунок виявлення основних причин здійснення тіньових операцій і його трансмісійних особливостей, а також визначення напрямів збільшення впливу фіскального механізму на зменшення тіньового сектору економіки.

У статті розкривається значення фіскального механізму для детінізації економіки через формування фіскальної трансмісії в економіці України як процесу послідовного передання імпульсів фіскальної політики держави, що відображає взаємозв’язок між податковими інструментами та діловою активністю у реальному секторі.

Кожний із податків перетворюється на передавальний канал фіскального імпульсу в процесі визначення основних його складових, і за рахунок їх трансмісійного впливу досягається позитивний ефект детінізації у короткостроковому періоді. Для подовження дії фіскального імпульсу у довгостроковому періоді, проведення змін у податковому законодавстві має інтегруватись із масштабними компаніями з реалізації структурних реформ, боротьбою з корупційними схемами в різних сферах життєдіяльності суспільства та підкріплюватись заходами монетарної політики, спрямованої на корегування обсягів наявної грошової маси.

При цьому необхідно вдосконалювати й адміністрування процесу справляння податків. Забезпечить підтримку фіскального імпульсу оперативне управління оподаткуванням, яке передбачає моніторинг показників діяльності платників податків, проведення фіскальними органами роз’яснень податкового законодавства та впровадження ефективної системи адміністрування податків.


Ключові слова


детінізація; фіскальний механізм; фіскальна трансмісія; податки; фіскальний імпульс

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alimpiyev, Ye. (2013). Tax channel of financial and monetary transmission in the economy of Ukraine. Economic magazine. – ХХІ, 5–6 (2), 24-26.

Andrushchak, Ye. & Khar, V. (2011). Transmission mechanism of monetary-credit policy of Ukraine. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 21.6, 106-113.

Kasperovych, Yu. (2012). Fiscal transmission and its consequences by forming the revenues of the budget. Economy and the state, 3, 69-70.

Koschchuk, T. Tax aspects of the unshadowing of the economy of Ukraine. Retrieved from: http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/1534.html?view=material.

Lukianenko, I. (2004). System modelling of the indicators of the budget system of Ukraine: principles and tools. Кyiv: NaUKMA.

Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved from: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=34952&stind=211.

Petrakov, Ya. (2016). Estimation of fiscal instrument based on fiscal tools. Finances of Ukraine, 1, 57-77.

Tax Code. (2011). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Predborsky, V. (2005). Unshadowing of the economy in the context of transformation processes. Issues on the theory and methodology. Кyiv: Kondor.

Site of the Ministry of Finances. Retrieved from: https://minfin.com.ua/ua/.

Site of the Ministry of Economy. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.


Copyright (c) 2019 Olena Bazilinska, Natalia Panchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.