DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018148770

Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів

Olena Bugrova

Анотація


Ця стаття розглядає питання вирішення ключових соціально-економічних завдань розвитку шляхом реалізації суспільних проектів. Проведене дослідження доводить, що такі проекти мають бути у фокусі уваги держави і потребують її стратегічної підтримки. Реалізація суспільних проектів у належних «точках зростання» дає змогу досягти бажаних соціально-економічних перетворень. Зокрема, розглянутий проект будівництва льодової арени допоможе забезпечити багатовекторне покращення, а саме: підвищити якість спортивно-соціокультурної сфери, забезпечити конкурентоспроможність у досягненні спортивних результатів на міжнародному рівні, покращити здоров’я і фізичну культуру населення, зміцнити консолідацію суспільства, покращити якість дозвілля громадян, забезпечити профілактику асоціальної поведінки, підтримати патріотичні настрої, розвинути сферу спортивного туризму, збільшити державні валютні надходження тощо. Розробка і здійснення суспільних проектів є дієвим механізмом формування відповідального ставлення різних їхніх учасників і зацікавлених сторін до інтегрованого створення соціально-економічних благ. В умовах наявних обмежених фінансових можливостей розглянуто низку організаційних заходів (на прикладі проекту в сфері спорту, а саме будівництва сучасної льодової арени за олімпійськими стандартами). У статті проаналізовано альтернативні фінансово-організаційні варіанти реалізації такого проекту і визначено, які вигоди він спроможний принести. Їх класифіковано як прямі й опосередковані соціально-економічні результати. Розглянута процедура підготовки суспільного проекту може слугувати механізмом організації надійних соціально-економічних перетворень, зокрема в рамках реалізації стратегії сталого розвитку «Україна 2020».

Ключові слова


економічний розвиток; соціально-економічний ефект; суспільні проекти; фінансування проектів; поведінкова економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Geets, V. (2009). Society, state, economics: phenomenology of interaction and development. Kiev: NAS of Ukraine; In-t of ekon. and predicting.

Wilkinson, N., & Klaes, M. (2012). An Introduction to Behavioral Economics. London: Palgrave Macmillan.

Heritage, Natalina Carrà (2016). Culture and Social Cohesion in the Project of Metropolitan City. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 223, 583-589. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.353.

Hettige, S., Amaratunga, D., Haigh, R., &Weerasena, N. (2018). Mainstreaming Social Transformation in Recovery and De­velopment Projects: Case of Sri Lanka. Procedia Engineering, 212, 387-394. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.050.

Spaaij, R., Schulenkorf, N., Jeanes, R., & Oxford, S. (2018). Participatory research in sport-for-development: Complexities, experiences and (missed) opportunities. Sport Management Review, 21 (1), 25–37. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.05.003.

Form № 2-FC (annual) “Report on Physical Culture and Sports”. The Ministry of yourth and sports of Ukraine (2017). Retrieved from http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/31569.

Sustainable Development Strategy «Ukraine 2020». (2015). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Regulation “On approval of construction projects and their examination and recognition as lacked effectiveness, some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine”. (2011). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF.

Bugrov, O. & Bugrova, O. (2013). Turnkey contracts and project management. Management of development of complex systems, 16, 5-10.

Budget Code of Ukraine. (2010). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Resolution «Some issues of public investment management». (2015). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF.


Copyright (c) 2019 Olena Bugrova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


P-ISSN: 2519-4739 | E-ISSN: 2519-4747


2018-2019, National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody Str., Kyiv 04070, Ukraine