DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150581

Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації

Tetiana Kozhemiakina, Natalia Romanchenko

Анотація


Метою написання статті є виокремлення основних фігурантів впливу на глобальне середовище, дослідження трансформації ролі провідних країн світу у зв’язку зі змінами, що відбуваються останнім часом на світовій арені, та аналіз процесів трансформації глобального світу.

У процесі написання статті використано загальнонаукові методи дослідження – аналіз і синтез, абстрагування, індукцію. Застосування історичного та системного підходів зумовило цілісність і логічність виконаного дослідження та обґрунтованість отриманих висновків.

Для здійснення оцінки місця країн на глобальній світовій арені ми застосовували розширений набір макроекономічних показників, що враховує аспекти демографічного характеру, бідності, нерівномірності розподілу доходів населення.

Визначено, що ключовими гравцями на світовій глобальній арені нині є США, Європейський Союз і Японія. Безумовним важливим гравцем став Китай, стрімко підсилює свої позиції Індія. Російська Федерація не залишається поза увагою світового суспільства лише завдяки своїй непередбачуваній та неадекватній поведінці у міжнародних відносинах.

З’ясовано, що визначним чинником подальшого розвитку глобального середовища стає, беззаперечно, перехід від третьої до четвертої промислової революції, що зумовлює необхідність пошуку людиною свого місяця у повністю автоматизованому і роботизованому виробничому процесі.

Подальші дослідження цієї проблематики мають бути спрямовані на розширення застосованої методики оцінки шляхом урахування в ній показників впливу економічної діяльності в кожній країні на стан довкілля.


Ключові слова


глобальне середовище; національна економіка; макроекономічні показники; динаміка економічного розвитку; промислова революція; економічне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


In Davos, they came up with an alternative to GDP. And who is the world leader now? Meduza Project. (2018). Retrieved from https://meduza.io/cards/v-davose-pridumali-alternativu-pokazatelyu-vvp-i-kto-teper-mirovoy-lider.

Global Economic Prospects. Broad-Based Upturn, but for How Long? International Bank for Reconstruction and De­velopment / The World Bank. (2018). Retrieved from http://www.worldbank.org/en/publication/global-economicprospects. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1163-0_bm

Haidukov, L. F., & Bordilovska, O. A. (2004). New vision of the nation in the concept of India-2020 by President A.P. J. Abdul Kalam. Retrieved from http://vmv.kymu.edu.ua/v/03/gaydukov_bordilovska.htm2.

Halakhova, T. O., & Halakhov, Ye. M. (2017). A comparative analysis of global innovation and technological development in the measurement of approaches of domestic and foreign re­searchers. Economics and Society, 13, 1478.

Scientists have called for the abandonment of GDP. Earth. Chronicles of life (2014). Retrieved from http://earth-chronicles.ru/news/2014-01-29-58737.

Kozhemiakina, T. V. (2017). Ukraine’s Place in the Global Economic Space: Current Trends and Prospects for Change. International scientific and practical conference: Ukraine and the world: theoretical and practical aspects of activity in the field of international relations. Kyiv: KNUKM.

Meiierson, B. (2015). Top 10 Technologies 2015. World Economic Forum. Retrieved from https://agenda.weforum.org/2015/03/top-10-emergingtechnologies–of-2015–2/.

Marutian, R. (2017). Global Trends: A Paradox of Progress: Possible World Development Scenarios. Matrix-info. Retrieved from http://matrix-info.com/2017/08/07/globalni-tendentsiyiparadoks-progresu-mozhlyvi-stsenariyi-rozvytku-svitu/.

World Data Atlas. World and regional statistics, national data, maps, rankings. (2018). Retrieved from https://knoema.com/atlas.

Shvab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Moscow: Exmo.

The Global Innovation Index 2016. Winning with Global In­novation. Cornell University, INSEAD, WIPO. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf.


Copyright (c) 2019 Tetiana Kozhemiakina, Natalia Romanchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.