DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150582

Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави

Valerii Kuzmenko

Анотація


У статті проаналізовано виникнення та еволюцію дефініції «соціально-економічна безпека держави» (social-economic security of state – socioecosestate) як складової національної безпеки України. Важливою для її економіки є формування гармонійної галузевої структури з певними якісно-технологічними рівнями виробництва, що відповідають певному технологічному укладу. Увагу зосереджено також на регіональних аспектах безпеки розвитку економіки усіх рівнів: міжнародного – глобальна та субрегіональна, макрорівні – національна, мезорівні – територіальна та галузева, мікрорівні – юридичних і фізичних осіб.

У статті акцентовано на тому, що будь-яка система, у тому числі соціально-економічна, може мати сталий розвиток тільки після досягнення нею гармонійних якісних галузевої та територіальної структур, елементи яких відповідають потребам свого часу. Тільки з приведенням цих елементів у кількісну та якісну відповідність один одному та системі у цілому стійкий розвиток останньої буде в змозі забезпечити їй необхідний динамізм упродовж довготривалого строку. Пропозиції з цього питання наведено у статті.

У статті наголошено, що економічна безпека в регіональному вимірі виникає на міжнародному та мезорівнях, а на мікрорівні кожне підприємство або громадянин мають регіональну належність, оскільки функціонують на певній території. Cаме cубрегіональний поділ світової економіки та мезорівень, пов’язаний із поділом макроекономіки на певні адміністративно-господарчі регіони кожної країни, є предметом регіонального аспекту дослідження економічної безпеки.

У статті запропоновано терміново розробити способи створення інфраструктури для структурної перебудови економіки і механізму для інвестиційного регулювання процесу розширеного відтворення суспільного продукту, яке дасть змогу забезпечити сталий і прискорений розвиток народного господарства. Також давно існує нагальна потреба в оптимізації технологічної та територіальної структур господарства України в їхньому тісному взаємозв’язку.

У зв’язку з давньою необхідністю адміністративно-територіальної реформи в Україні, де адміністративно-господарські області, нарізані ще у сталінську епоху, не відповідають вимогам часу, в статті запропоновано провести новий адміністративно-територіальний поділ (АТП) держави.


Ключові слова


безпека; держава; економічна наука; революція; виробництво; регіон; галузь; інновація

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorbulin, V., & Kachinsky A. (2009). Principles of Ukrainian National Security. Kyiv: NISD.

Sukhorukov, A., Kharazishvili, Y. (2012). Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of Ukraine. Kyiv: NISD.

Kuzmenko, V. (2012). Priorities of socio-economic development of Ukraine. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 133, 81-84.

Gerasimchuk, Z., & Badevyuk, N. (2006). Economic security of the region: diagnostics and mechanism of. Lutsk: Nadstyrie.

Kondratiev, N. D. (1989). Problems of economic dynamics. Moskow: Economics, 172-226.

Figovsky, O., & Gumarov, V. (2018). Breakthrough Technologies – the basis of the economy of the sixth technological structure. – Retrieved from http://iee.org.ua/en/publication/295/.

Express-release of the State Statistics Service of 16.04.2018 № 5/0 / 05.3вн-18. (2018). Retvieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.

Popovkin, V. (1993). Regional-holistic approach in the economy. Kyiv: Scientific thought.


Copyright (c) 2019 Valerii Kuzmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.