DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150622

Проблеми становлення «зеленої» економіки в Україні

Viktoria Miroshnychenko, Volodymyr Tyorlo

Анотація


У статті досліджено стан забруднення довкілля в Україні через панування традиційних технологій, що базуються на надмірному споживанні природних ресурсів та їх нераціональному використанні. Висвітлено наявні в наш час проблеми становлення «зеленої» економіки та заходи щодо їх розв’язання.

Метою дослідження було висвітлення екологічних наслідків нераціонального використання природних ресурсів України в основних видах економічної діяльності, обґрунтування необхідності модернізації господарства нашої країни за принципами «зеленої» економіки, розкриття основних напрямів розв’язання наявних у наш час у зв’язку з цим проблем.

У процесі підготовки статті було використано методи економічного аналізу, статистичний, порівняльний, системного підходу, а також прийоми групування і графічної інтерпритації виявлених закономірностей.

Проаналізовано кількість утворення відходів в Україні за видами економічної діяльності за період 2010–2017 рр. та поводження з ними. Розкрито обсяги постачання електроенергії від поновних джерел та структуру їхнього приросту і особливості нарощування їхніх потужностей за регіонами країни. Окреслено наявні недоліки.

Досліджено екологічні проблеми аграрної сфери та стан ґрунтового покриву. Визначено першочергові заходи щодо їх усунення.

Розкрито необхідність формування у населення «зеленого» світогляду і виховання екологічного мислення. «Зелена» складова має охоплювати виховні та навчальні програми всіх ланок освітнього процесу.

Обґрунтовано доцільність для розв’язання проблем становлення «зеленої» економіки в Україні вирішення питань забезпечення ефективного правового регулювання в суспільстві взаємовідносин суб’єктів господарювання і охорони природного середовища.


Ключові слова


«зелена» економіка; стійкий розвиток; відновлювані джерела енергії; переробка відходів; органічне агровиробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Gryniv, L. S. (2015). Ecological economy. Lviv: Magnoliya 2006.

Rudenko, L. G. (Ed.). (2012). Ukrainian report to conference of UNO in respect of permanent (balanced) development of Rio+20 (project). Kyiv : Institute of Geography NAS of Ukraine.

Organization for economic co-operation and development Declarationon Green Growth, adopted at the Meeting of the Council at Ministerial (2009). Retrieved from http:// www.oecd.org/env/44077822.pdf.

Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). European Commission. Retrieved from http://http://europa.eu/press_room/pdf.

Towards a “green” economy of Russia (review). (2012). Institute for Sustainable Development of the Public Chamber of the Russian Federation, Center for Russian Environmental Policy. Retrieved from http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/Reports/ISD_UNEP_GE_Rus.pdf.

Energy unity. (2013). “Green” economy: the lobal trend of development. Retrieved from http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-46/2012-06-20-13-01-53/9027-l-r-.html.

The Law of Ukraine “Of basic principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020”. (2010). Verkhovna Rada web portal. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

State Statistics Service of Ukraine. (2018). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

“Green” rate, implementation of the projects for individuals and legal entities. Revenue in alternative energy. (2018). Retrieved from http://www.nerc.gov.ua.

On Amendments to the Law of Ukraine “On Electricity” concerning the coefficients of the “green” tariff for electricity produced using alternative energy sources / Ukrainian Parliament information (UPI). (2017). – Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/1804-19.

Miroshnychenko, V. V. (2017). Ecologizing of study process in Ukrainian institutions of higher education: Theoretical aspects and practical problems of management, economy and nature management in Ukraine. Кyiv: Tavriya National University n. a. V. I. Vernadskiy.


Copyright (c) 2019 Viktoria Miroshnychenko, Volodymyr Tyorlo

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.