DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150642

Економічний потенціал України: макроекономічні мультиплікатори та зворотній зв’язок

Taras Tokarchuk, Henry Bartelet

Анотація


Метою дослідження є емпіричний аналіз ключових факторів макроекономічної стабілізації та потенційного зростання української економіки, а також застосування методів системної динаміки для підтвердження гіпотези про те, що деякі початкові економічні проблеми української економіки, зокрема незначний сукупний попит та експортна конкурентоспроможність, були пов’язані з режимом обмінного курсу. В процесі дослідження було використано методи узагальнення, систематизації та групування даних, загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу, а також методи та моделі системної динаміки.

Результати роботи. На основі проведеного порівняльного статистичного аналізу особливостей становлення та розвитку української економіки та економіки Польщі, як країни колишнього пострадянського простору, що за своїми початковими умовами була найбільш наближеною до України, підтримано гіпотезу, що значна кількість економічних проблем України, зокрема незначний сукупний попит і слабка конкурентоспроможність експортної продукції, були пов’язані з режимом валютного курсу. Цю гіпотезу було підтверджено й емпірично, на основі розробленої моделі системної динаміки, яку було застосовано для прогнозування та сценарного аналізу щодо визначення найбільш ефективних факторів макроекономічної стабілізації та потенційного зростання української економіки у довгостроковій та середньостроковій перспективах за різних можливих початкових умов, а також можливих зовнішніх та внутрішніх ризиків.

Результати дослідження можуть бути використані державними органами для формування економічної політики та стратегії макроекономічної стабілізації і підвищення конкурентоспроможності, а також зміцнення економічного потенціалу в середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Результати цієї роботи є переважно пошуковими та потребують подальших глибших досліджень, перш ніж висновки могли б бути використані державними органами для розробки економічної стратегії, що призведе до покращення економічного потенціалу України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Висновки. Базуючись на результатах проведеного емпіричного аналізу на основі двох версій розробленої моделі системної динаміки, яка враховувала складні нелінійні динамічні взаємозв’язки та можливість структурних перетворень з особливим фокусом на пояснення залежності між внутрішнім споживанням, сукупним попитом, інфляцією, конкурентоспроможністю експорту, змінами валютного курсу тощо, було виявлено, що, незважаючи на те, що режим фіксованого валютного курсу свого часу мав позитивний ефект на імпорт енергоносіїв, він спровокував значну кількість негативних економічних проблем для української економіки, зокрема низький сукупний попит, низьку конкурентоспроможність експорту тощо. Було емпірично підтверджено, що перехід до запровадження режиму гнучкого валютного курсу, попри проблеми в короткостроковій перспективі, є одним із важливих драйверів для зміцнення економічного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності та макроекономічної стабілізації української економіки, особливо в довгостроковій перспективі.


Ключові слова


економічна політика; макроекономічна стабілізація; макреономічні показники; методи системної динаміки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Faryna, O. (2015). The analysis of currency exchange rate formation in Ukraine. Scientific papers NaUKMA. Economics, 172, 85-90.

Gorodnichenko, Y., & Schnitzer, M. (2013). Financial constraints and innovation: Why poor countries don’t catch up. Journal of European Economic Association, 11, 1115-1152. https://doi.org/10.1111/jeea.12033

Lukianenko, I., et al. (2017). System analysis of state policy development during macroeconomic destabilization. Kyiv: NaUKMA. Retvieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12348.

Lukianenko, I., & Dadashova, P. (2016). Monetary and Fiscal policies interaction in Ukraine. Actual problems of economics, 5 (179), 295-307. Retvieved from http://eco-science.net/downloads.html.

Melnychuk, V. (2016). Creative destruction: From poverty to prosperity in a nation-state with an open society. The Ukrainian Week: The Discreet Charm of Ukrainian Elite, 30-45.

Nikolaychuk, S., & Shapovalenko, N. (2013). The identification of the sources of current account fluctuations in Ukraine. EERC Research Network, Russia and CIS. Working paper No 13/12E.

Petryk, O. (2006). History of Monetary Development in Ukraine. BankIKredyt, 37, 3-24.

Roland, G., & Gorodnichenko, Y. (2017). Culture, Institutions and the Wealth of Nations. Review of Economics and Statistics, 99, 402-416. https://doi.org/10.1162/rest_a_00599

Shavalyuk, L. (2016). Potential at land’s edge: How are Ukraine’s ports changing the way they operate and what are their future prospects? The Ukrainian Week: Playing Monopoly, 26-28.

Skrypnychenko, М., et al. (2015). Models for identification of macroeconomic disbalances in Ukraine. Institute for economics and forecasting. National Academy of Sciences of Ukraine.

Wheat, D., et al. (2013). System dynamics models: the main steps of the system dynamics models elaboration with iThink 10 Software. National university of Kyiv-Mohyla academy.


Copyright (c) 2019 Taras Tokarchuk, Henry Bartelet

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.