[1]
Hryhoriev, H. 2022. Суверенний борг у поствоєнний період: ендогенні можливості та екзогенні виклики для України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 7, 1 (Груд 2022), 35–40. DOI:https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40.