(1)
Bazilinska, O.; Panchenko, O. Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах. spne 2021, 6, 14-20.