Bazilinska, O., & Panchenko, O. (2021). Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 14–20. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20