Bugrova, O., & Lukyanchuk, I. (2021). Залучення студентів до участі в дослідницьких процесах під час вивчення економічних дисциплін. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 34–39. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.34-39