Hryhoriev, H. (2022). Суверенний борг у поствоєнний період: ендогенні можливості та екзогенні виклики для України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 35–40. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40