Nebrat, V. (2022). Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 79–86. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86