Сєміколенова, С. В., & Корчагін, Д. С. (2023). Оцінювання інвестиційної привабливості галузі хмарних технологій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 115–121. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.115-121