Bazilinska, Olena, і Olena Panchenko. 2021. «Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах». Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 6 (1):14-20. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20.