Nebrat, Viktoriia. 2022. «Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови». Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 7 (1):79-86. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86.