Bazilinska, O. і Panchenko, O. (2021) «Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах», Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), с. 14–20. doi: 10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20.