Hryhoriev, H. (2022) «Суверенний борг у поствоєнний період: ендогенні можливості та екзогенні виклики для України», Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), с. 35–40. doi: 10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40.