Nebrat, V. (2022) «Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови», Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), с. 79–86. doi: 10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86.