[1]
H. Hryhoriev, «Суверенний борг у поствоєнний період: ендогенні можливості та екзогенні виклики для України», spne, т. 7, вип. 1, с. 35–40, Груд 2022.