[1]
V. Nebrat, «Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови», spne, т. 7, вип. 1, с. 79–86, Груд 2022.