Bazilinska, O., і O. Panchenko. «Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах». Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, т. 6, вип. 1, Липень 2021, с. 14-20, doi:10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20.