Hryhoriev, H. «Суверенний борг у поствоєнний період: ендогенні можливості та екзогенні виклики для України». Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, т. 7, вип. 1, Грудень 2022, с. 35-40, doi:10.18523/2519-4739.2022.7.1.35-40.