Nebrat, V. «Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови». Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, т. 7, вип. 1, Грудень 2022, с. 79-86, doi:10.18523/2519-4739.2022.7.1.79-86.