DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018149797

Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління

Svitlana Hlushchenko

Анотація


Статтю присвячено висвітленню внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування компанії в умовах неплатоспроможності та антикризового управління.

Автор розглянула внутрішні грошові потоки компанії для фінансування власної підприємницької діяльності в умовах кризи. Виділено та охарактеризовано методи збільшення обсягів вхідних грошових потоків (надходжень), що охоплюють: а) збільшення виручки від реалізації продукції; б) реструктуризацію товарно-матеріальних ресурсів, грошових активів, боргів; в) внутрішню реструктуризацію (реорганізацію) у компанії. Виділено та охарактеризовано методи скорочення обсягів вихідних грошових потоків (витрат), що передбачають: а) зниження витрат; б) реструктуризацію пасивів (у т. ч. боргів); в) замороження (згортання) інвестицій; г) внутрішню реструктуризацію (реорганізацію) у компанії.

Також розглянуто шляхи залучення зовнішнього фінансування на антикризовий розвиток компанії, а саме: а) залучення коштів власників підприємства через надання цільових внесків на безповоротній основі, надання позик, збільшення акціонерного капіталу (збільшення кількості акцій чинної номінальної вартості, збільшення номінальної вартості акцій через індексацію або доплати від акціонерів, обмін облігацій на акції); б) використання кредитних ресурсів. Висвітлено, що участь кредиторів у фінансовому оздоровленні підприємства може бути реалізовано у формі мораторію, реструктуризації наявної заборгованості, списання заборгованості, надання санаційних кредитів.

Охарактеризовано основні механізми та особливості використання таких методик в умовах антикризового управління, а також зазначено, що кожне підприємство, галузь, країна та регіон світу шукають у цьому напрямі свої заходи, методи та інноваційні підходи.


Ключові слова


неплатоспроможність; антикризове управління; санація; внутрішні джерела фінансування; зовнішні джерела фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Blank, I. A. (2005). Financial management. Kiev: Elga, NikaCenter.

Pepa, T. V., Fedorova, V. O., Kondrashihin, A. B., & Andreeva, O. V. (2008). Management of financial rehabilitation of enterprises. Kyiv: Center for Educational Literature.

Tereschenko, O. O. (2000). Financial sanation and bankruptcy of enterprises. Kyiv: KNEU.

NSSMC (2013). Decision № 822 On approval of the Procedure for increasing (reducing) the authorized capital of a public or private joint-stock company. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13.

Bobylova, A. Z. (Ed.) (2015). Anticrisis management: state mechanisms, business technologies. Moskow: Publishing House Yurayt.

Salyga, S. Y., Lyashenko, E. I., Datsiy, N. V., Koretska, S. O., etc. (2005). Anticrisis financial management of the enterprise. Kyiv: Center for Educational Literature.

Verkhovna Rada of Ukraine (1992). Law № 2343-XII “On restoration of solvency of the debtor or recognition of it as a bankrupt”. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.


Copyright (c) 2019 Svitlana Hlushchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.