Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки НаУКМА. Економічні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Структура статті
1. Індекс УДК
2. Інформація про автора (авторів)*
3. Назва статті*
4. Анотація *
5. Ключові слова*
*Пункти 2 – 5 подаються двома мовами: на початку повний перелік мовою статті, наприкінці після списку літератури другою мовою (українською або англійською). 
6. Код за JEL класифікацією
7. Вступ та постановка проблеми
8. Аналіз останніх досліджень та публікацій 
9. Невирішені частини проблеми
10. Мета та завдання статті
11. Виклад основного матеріалу дослідження 
12. Висновки та пропозиції щодо подальших досліджень 
13. Список літератури** 
**Пункт 13 подається двома мовами для статей українською.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Автори зобов'язуються ознайомитися з вимогами до структури та оформлення статті перед подачею матеріалів.
 2. Автор засвідчує, що поданий рукопис:

  1. Не був опіблікований і не був поданий до публікації в ніше видання
  2. Не порушує авторських прав інших осіб або організацій.
  3. Відповідає етичним нормам посилань, використання ілюстративного матеріалу, персональних чи інших даних тощо.
 3. Автори забезпечують кваліфікований (не машинний) переклад  анотацій, ключових слів та посилань у поданням і несуть відповідальність за його якість
 4. Відомості про подання при заповненні відповідної форми на сайті необхідно вказувати двома мовами, посилання вказуються тільки англійською. 

  Для переходу від однієї мови до іншої перед збереженням необхідно змінити мову форми у відповідному вікні та натиснути "Відправити".

 5. Поданий руковип буде оплачений у розмірі 40 грн за авторську сторінку (формату А4 з берегами 2 см, текст 14 кеглем з 1,5 інтервалом чи ілюстративний матеріал, який займає сторінку А4) х на кількість сторінок рукопису включно зі списком літератури, назвою, анотаціями, ключовими словами**.

  **пункт про оплату не стосується працівників НаУКМА, членів редколегії журналу та ключових учасників щорічної наукової конференції.

  .
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

a) Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

b) Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

с) Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.