DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150617

Емпіричне оцінювання впливу монетарної політики на показники фондового ринку

Iryna Lukianenko, Yevgenii Sova

Анотація


Метою дослідження є емпіричний аналіз та розробка адекватного економетричного інструментарію оцінювання взаємозв’язку між монетарними показниками й індексами фондових ринків для визначення ефективних інструментів монетарної політики на стимулювання розвитку фондового ринку в короткостроковій та довгостроковій перспективі. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу, методи узагальнення, систематизації та групування даних, а також сучасний економіко-математичний інструментарій, зокрема методи векторної авторегресії.

Результати роботи. На основі проведеного поглибленого статистичного та емпіричного аналізу розроблено комплекс структурних векторних авторегресійних моделей оцінювання впливу монетарної політики на показники фондового ринку для розвинених країн; країн, що успішно розвиваються, і країн зі значними економічними та політичними ризиками з урахуванням їхніх економічних особливостей. Реалізація розробленого комплексу VAR/VEC моделей на реальній інформації дала змогу оцінити потенційні можливості державних регуляторів здійснювати вплив на розвиток фондових ринків для різних груп країн, а також визначити найбільш ефективні монетарні інструменти стимулювання розвитку фондового ринку з урахуванням дії внутрішніх та зовнішніх ризиків у короткостроковій та довгостроковій перспективах.

Результати дослідження можуть бути використані для формування управлінських рішень державними регуляторами щодо напрямів стимулювання розвитку фондових ринків різних груп країн, зокрема України.

Висновки. На основі проведеного дослідження з використанням розробленого комплексу VAR/VECM моделей було емпірично підтверджено, що Центральний банк та інші регулятори, справді, можуть впливати на показники фондового ринку через інструменти монетарної політики, однак цей вплив є значущим лише на ринках розвинених країн (наприклад США). Проте на ринках країн, що розвиваються, фондовий індекс не залежить від короткострокових змін монетарних показників, що зменшує вплив регулятора на показники фондового ринку. Водночас показник фондового індексу є значущим фактором, що впливає на монетарні показники, як для розвинених країн (США), так і для країн, що розвиваються (Україна, Польща). Зважаючи на результати цього дослідження, можна зробити висновок, що в Україні, економіка якої ще перебуває у стадії трансформації та характеризується значними політичними та економічними ризиками, монетарна політика регулятора є неефективним інструментом впливу на показники ринків капіталу. При цьому розвиток фондового ринку позитивно впливає на макроекономічні показники економіки, яка розвивається. Саме тому важливим елементом державної економічної політики України є розвиток ефективного й ліквідного фондового ринку, що може стати одним із факторів економічного зростання у середньо- і довгостроковій перспективі.


Ключові слова


монетарна політика; фондовий ринок; макроекономічні показники; векторні авторегресійні моделі; механізм корегування помилки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hluschenko, S. (2016). Monetary strategies: threats of implementation in Ukrainian economy. Scientific papers NaUKMA. Economics, 1 (1), 35-42.

Klebanova, T. S., & Ponomarenko V. S. (2015). Applied aspects of social and economic systems modelling. Berdiansk: Tkachuk A. V.

Klymenko, K. (2015). Development of the Ukrainian stock market in the context of Eurointegration processes. Economy and the State, 8, 63-71.

Krasnova, I. (2014). Stock market in Ukraine: state and perspectives for development. Problems of the economy, 1, 129-134.

Skrypnychenko, М. (2015). Models for identification of macroeconomic disbalances in Ukraine. Institute for economics and forecasting. National Academy of Sciences of Ukraine.

Primierova, О. (2016). Peculiarities of stock exchange market development in Ukraine. Effective economy, 2916, (5).

Semko, R. (2012). The major approaches toward modelling stock market and real sector of economy. Scientific papers NaUKMA. Economics, 128, 80-85.

Lukianenko, I., et al. (2017). System analysis of state policy development during macroeconomic destabilization. Kyiv: NaUKMA.

Chernova, O., & Popko, V. (2016). Analysis of contemporary world securities market. Economics. Management. Innovations. Series: Economic sciences, 2 (17), 403-415.

Shumska, S. (2015). Monetary policy and recovery of economic growth in Ukraine. Economics and forecasting, 3, 21-41.

Chaudhuri, K., & Smiles, S. (2004). Stock market and aggregate economic activity: evidence from Australia. Applied Financial Economics, 14 (2), 121-129. https://doi.org/10.1080/0960310042000176399

Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1998). International evidence on the stock market and aggregate economic activity. Journal of empirical finance, 5 (3), 281-296. https://doi.org/10.1016/s0927-5398(97)00025-x

Lee, B. S. (1992). Causal relations among stock returns, interest rates, real activity, and inflation. The Journal of Finance, 47 (4), 1591-1603. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04673.x

Oseni, I. O., & Nwosa, P. I. (2011). Stock market volatility and macroeconomic variables volatility in Nigeria: an exponential GARCH Approach. European Journal of Business and Management, 3 (12), 43-54.

Rad, A. A. (2011). Macroeconomic variables and stock market: evidence from Iran. International Journal of Economics and Finance Studies, 3 (1), 1-10.


Copyright (c) 2019 Iryna Lukianenko, Yevgenii Sova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.