DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150630

Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі

Liliya Pan

Анотація


У статті розроблено методологічні основи організації онлайн-бізнесу, адже цей тип бізнесу відрізняється від традиційного. Метою статті було з’ясувати ключові особливості та переваги онлайн-бізнесу, запропонувати модель покрокового плану створення бізнесу у віртуальному просторі, який можна було б запропонувати до використання у різних нішах.

Розроблений план-шаблон передбачає сім етапів: перший етап – визначення фундаменту бізнесу, основної ніші; другий – побудова партнерських відносин між учасниками бізнесу; третій – з’ясування канви бізнес-моделі, створення концепції продукту; четвертий – визначення архітектоніки продукту, його унікальності; п’ятий – запуск рекламної кампанії та визначення схеми продажів; шостий – підтримка рекламної кампанії через соцмережі, чат-боти; сьомий – формування стратегій зворотного купування і запуск нового продукту. Для кожного етапу визначено перелік дій, які має реалізувати власник онлайн-бізнесу для досягнення ефективного запуску у віртуальному просторі.

Запропоновану методику запуску бізнесу у віртуальному просторі можна використовувати для визначення правильної ніші, конкурентних переваг онлайн-продукту, розробки та оцінювання ефективності маркетингових впливів на споживача у процесі прийняття ним рішення про перше та повторне купування, визначення стратегії просування онлайн-продукту та забезпечення лідерських позицій у віртуальному просторі.

Отже, використання плану-шаблону із запуску бізнесу у віртуальному просторі дасть змогу компаніям ефективніше використовувати як превентивну ринкову орієнтацію, так і ринкову орієнтацію зі зворотним зв’язком, відстежуючи споживчі переваги, створюючи нові продукти або послуги та вдосконалюючи внутрішні процеси, спрямовані на підвищення розуміння споживчих потреб під час розробки нових продуктів і послуг, тим самим досягаючи лідерства в обраній ніші ринку.


Ключові слова


онлайн-бізнес; віртуальний простір; план-шаблон; бізнес-модель; концепція продукту; просування

Повний текст:

PDF

Посилання


Paulson, M. (2016). Online Business from Scratch: Launch Your Own Seven-Figure Internet Business by Creating and Selling Information Online. Sioux Falls, South Dakota: American Consumer News, LLC.

Naish, Ch., & Flogging B. (2017). Internet Business Insights: Lessons Learned and Strategies Used by 101 Successful Internet-Based Entrepreneurs (Internet Business Books). Venice, Florida: Archangel Ink.

Gates, M. (2017). Online Business: Discover The Fast Way To Making 10,000 Every Month When You’re New To Internet Marketing. Knoxville, Tennessee: Independently published.

Combe, C. (2013). Introduction to e-bussines. Management and strategy. New York, NY: Routledge.

Mullins, J., & Komisar, R. (2009). Getting to Plan B: Breaking Through to a Better Business Model. Boston: Harvard. Business Press.

Draper, T. (2017). How to be The Startup Hero: A Guide and Textbook for Entrepreneurs and Aspiring Entrepreneurs. San Francisco, California: Independently published.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.; 1st edition. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00977_2.x

Mayers, C. (2018). How To Find Your Ikigai And Transform Your Outlook On Life And Business. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/chrismyers/2018/02/23/how-to-findyour-ikigai-and-transform-your-outlook-on-life-and-business/#42836f3b2ed4. https://doi.org/10.1049/ic:19990164


Copyright (c) 2019 Liliya Pan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.