Динаміка боргової стійкості: дослідження вразливості макросистеми

Автор(и)

  • Hennadiy Hryhoriev Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.35-40

Ключові слова:

системна динаміка, суверенний борг, боргова стійкість, боргова пастка, ресурсне прокляття

Анотація

Cтаттю присвячено дослідженню сучасних підходів до аналізу суверенного боргу та виявленню базових структур альтернативного фінансування національної економіки. Метою дослідження є встановлення головних ефектів уразливості національної економіки до зовнішніх шоків. Виявлено системну проблему динамічного балансування між довгостроковим економічним розвитком та фінансовою стабільністю. Проведено аналіз чутливості боргового потенціалу за допомогою методів системної динаміки. Доведено, що «зачароване коло» ресурсного прокляття може бути подолане за допомогою зростання сукупної продуктивності факторів виробництва та зменшення суверенного боргу. Для подолання перебування в порочному колі важливо мати поштовх для економічного розвитку та переходу на новий технологічний етап економічного розвитку. Результатами дослідження стало наукове доведення того факту, що борговий потенціал України був суттєво занижений через відсутність виходу за межі ресурсного циклу розвитку. Період економічного відновлення кінця 90-х років ХХ століття в Україні, який, як відомо, завершився залученням національної економіки в процеси глобальної економічної кризи, зменшив у рази борговий потенціал. Основна ідея цієї статті полягає в розробленні діапазону боргового контролю для національної економіки, який дає змогу вчасно виявляти критичну межу боргового навантаження суверенних ризиків. Можливе застосування результатів дослідження полягає в наданні рекомендацій фінансово-економічним інституціям щодо зменшення ризиків боргового нависання на макрорівні як методики подолання (протидії) наслідків економічної кризи та перебування в стані динамічної рівноваги. Висновки статті, підтверджені проведеним дослідженням, вказують на нетривкий період експансії національного виробництва, базованої на фінансуванні за допомогою лише фінансових інструментів. Скорочення національного ВВП після сплати боргів залежить від потенціалу нового рівня виробництва для покриття основної суми боргу та відсотка.

 

JEL classification: B22, C53, C61, E17, E5

 

Матеріал надійшов 30.04.2020

Біографія автора

Hennadiy Hryhoriev, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

gennadyi.grygoriev@ukma.edu.ua

Посилання

Bai, Y., & Zhang, J. (2012, March). Duration of Sovereign Debt Renegotiation. Journal of International Economics, 86(2), 252–268. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2011.08.007

Bohdan, T. (2018). Public debt management analysis of Ukraine in 2018 [Analiz upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy u 2018 rotsi]. Expert analytical center “OPTIMA”.

Eaton, J., & Gersovitz, M. (1981). Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis. The Review of Economic Studies, 48(2), 289–309. DOI: https://doi.org/10.2307/2296886

Erce, A. (2015). Bank and sovereign risk feedback loops. Federal reserve bank of Dallas. Globalization and monetary policy institute. Working Papers No 227. https://www.dallasfed.org/-/media/documents/institute/wpapers/2015/0227.pdf.

Guidance for conducting a public debt audit. The use of substantive tests in financial audits. (2007). https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/5923b602d2b8575d1279a5d1/1495512582828/issai_5440_e.pdf.

Hollnagel, E., Woods, D., & Leveson, N. (2006). Resilience engineering. Concepts and precepts. Asghate e-book.

Kolb, R. W. (2011). Sovereign debt. From safety to default. John Willey and Sons Inc. (The Robert W. Kolb Series in Finance).

Kvasha, T. (2019). The drivers of the total factor productivity. Statistics of Ukraine, 85(2), 12–20. DOI: https://doi.org/10.31767/su.2(85)2019.02.02

Meadows, D. (2008). Thinking in systems. A primer. Sustainability Institute: White River Junction, Vermont, the USA.

Pattillo, C., Poirson, H., & Ricci, L. (2004). What Are the Channels Through Which External Debt Affects Growth? IMF Working Paper. WP/04/15.

Primo Braga, C., & Vincelette, G. (2011). Sovereign Debt and the Financial Crisis: Will This Time Be Different? World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2534.

Richmond, B. (2004). Introduction to system thinking with STELLA. ISEE systems, inc. Slaviuk, N. (2019). External government loans and national economic development. National University of Kyiv-Mohyla Academy.

State Statistics Service of Ukraine. (2020). http://www.ukrstat.gov.ua

Sterman, J. (2000). Business dynamics. System thinking and modeling for a complex world. Irwin McGraw-Hill.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30