Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20

Ключові слова:

банківсько-страхова взаємодія, банкострахування, страхові компанії, банківські установи, комплексне банківське страхування

Анотація

Метою статті є розкриття концептуальних засад розвитку банківсько-страхової взаємодії для забезпечення зростання вартості банківського і страхового бізнесу завдяки більш ефективному використанню їхніх потенціалів і можливостей.
У статті зазначено, що банківсько-страхова взаємодія проявляється як надання страхових послуг через банківські установи (Banсassurance), надання банківських послуг через страхові компанії (Assurbanking), надання інтегрованих послуг у межах фінансових конгломератів (Allfinanz).
У процесі дослідження з’ясовано, що банківський канал реалізації страхових послуг є найбільш ефективним і Banсassurance (банкострахування) розвивається між двома суб’єктами фінансового посередництва, які мають суттєві відмінності, але в результаті співпраці доповнюють один одного.
Розкривається необхідність і значення розвитку банкострахування, яке активно використовується у всіх розвинених країнах, але відрізняється масштабами, методами, організаційними формами і кінцевими фінансовими результатами. Це особливо актуально в умовах реформування органів державного регулювання фінансового ринку.
Розглянуто переваги та недоліки банкострахування, а також передумови його розвитку. Особливу увагу приділено вимогам, які висуваються до страхових компаній у процесі реалізації банкострахування.
У статті зазначено, що співпраця банків і страхових компаній може здійснюватися на різних рівнях – від рівня угоди про співпрацю, агентської угоди, банківсько-страхової кооперації до рівня корпоративного контролю через механізм злиття і поглинання та фінансовий супермаркет.
За результатами дослідження зроблено висновок, що подальший розвиток банківсько-страхової взаємодії концептуально спрямований на підвищення ролі комерційних банків та формування на їхній основі «фінансових супермаркетів», у яких кожен клієнт може задовольнити потреби в банківському обслуговуванні, фінансовому консалтингу та страхуванні.

JEL classіfіcatіon: G21, G22

Біографії авторів

Olena Bazilinska, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Базілінська Олена Яківна – Kандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

olena.bazilinska@ukma.edu.ua

Olena Panchenko, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Панченко Олена Іванівна – Kандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка»

Посилання

 1. Cheberyako, O. V., & Loboda, A. B. (2014). Integrated Financial Intermediaries as a Form of Interaction between Banks and Nonbanks. Problems of Economy, 3, 312–318. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_43 [in Ukrainian].
 2. Forinsurer. (2021). Results of the insurance market of Ukraine in 2020: premiums reduction to UAH 45 billion and profit growth to UAH 2 billion. https://forinsurer.com/news/21/04/07/39556
 3. Insurance business. Market review. Bancassurance: a strategic direction of the insurance market development in Ukraine. https://forinsurer.com/public/04/11/21/1762 [in Ukrainian].
 4. Kremen, V. М. (2011). Bancassurance: Experience of European Countries and Ukraine. Bulletin of Zaporizhzhіa National University.
 5. Economic Sciences, 3(11), 184–195. https://core.ac.uk/download/pdf/324245893.pdf [in Ukrainian].
 6. Law of Ukraine No. 79-IX. (2019). On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Improvement of the Functions on State Regulation of Financial Services Markets. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text [in Ukrainian].
 7. Panchenko, О. І., Maslyuk, O. Yu., & Gorylenko, A. S. (2020). Bank risks as an object of insurance in modern conditions. Problems and Prospects of Economics and Management, 4(24), 146–154. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-146-154 [in Ukrainian].
 8. Sadura, O. B., & Agres, O. G. (2020). Bancassurance as a valuable financial market development instrument. Journal of Lviv Polytechnic National University, Series of Economics and Management Issues, 4(1), 93–100. https://doi.org/10.23939/semi2020.01.093 [in Ukrainian].
 9. The League of Insurance Companies. Rules of interaction between banks and insurers. insurancebiz.org/upload/doc/dodatok_1_pravula_yzgodjen_amky.pdf [in Ukrainian].
 10. Volkova, V. V., & Volkova, N. I. (2016). Bancassurance as a modern method of the credit risk minimization. Finances, Accounting, Banks, 1(21), 54–59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_7 [in Ukrainian].
 11. Yermoshenko, А. М. (2007). Theoretical and practical aspects of the integration of insurers and banks. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53963/5/Yermoshenko_Intehratsiia.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Bazilinska, O., & Panchenko, O. (2021). Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 14–20. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20