Водозабезпеченість населення України: рівень, проблеми та напрями їх розв’язання

Автор(и)

  • Viktoria Miroshnychenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.99-104

Ключові слова:

водозабезпечення, водокористування, ціна води, прісна вода, річковий стік, підземні води, забруднення, екологія

Анотація

У статті досліджено рівень водозабезпеченості населення України в розрізі адміністративних областей, розглянуто наявні проблеми, визначено шляхи їх розв’язання.
Проаналізовано регіональні відміни річного водозабезпечення населення України в розрахунку на одного мешканця за обсягами місцевого і транзитного стоків, прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод, величини їх забору, в т. ч. добового, та показниками сумарного водозабезпечення в середній за водністю та маловодний (95 %) роки. Здійснено порівняння з показниками водозабезпечення інших європейських країн. За вказаними джерелами водопостачання визначено групи областей, у яких стан водозабезпечення критичний. Визнано за необхідне під час розроблення програм щодо поліпшення стану водокористування насамперед звертати увагу на області, що мають не тільки менші показники сумарного водозабезпечення, але й нижчий рівень експлуатаційних запасів та прогнозних ресурсів підземних вод, які повинні бути задіяні для задоволення питнихі санітарно-гігієнічних потреб населення.
Охарактеризовано структуру використання свіжої води та забруднення інгредієнтами вод, що скидаються разом зі стічними. Особливу увагу звернено на розкриття обсягів видобутку підземних вод, структури їх використання, характеру забруднення. Окреслено екологічні наслідки й основні проблеми, зумовлені природним дефіцитом водних ресурсів та значними регіональними відмінами їх забезпечення, забрудненням поверхневих та підземних вод і порушеннями норм їх використання.
Запропоновано, зважаючи на несприятливий загалом по Україні та критичний в окремих регіонах стан водозабезпечення населення, звернути увагу на необхідність поетапного впровадження економічних методів впливу, через диференціацію цін щодо постачання води різної якості, на водоспоживачів та інших суб’єктів господарювання, що мають стосунок до експлуатації водних об’єктів, забору, підготовки, транспортування водних ресурсів, які б стимулювали збереження й відновлення цього цінного і безальтернативного природного продукту.

JEL classіfіcatіon: Q25

Біографія автора

Viktoria Miroshnychenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Мірошниченко Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

miroshnychenko@ukma.edu.ua

Посилання

  1. Environment of Ukraine. Statistical yearbook. (2019). State Statistics Service of Ukraine. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_dovk_2018.pdf [in Ukrainian].
  2. International Decade for Action “Water for Sustainable Development”, 2018-2028. (2018). General Assembly of the United Nations. https://undocs.org/pdf [in Ukrainian].
  3. Khvesyk, M. (2005). Ecological and economic problems of water resources use. Ecology, 371, 102–112. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
  4. Obukhov, E. (2019). Indicators of water supply of the population of Ukraine in early 2019. Hydropower of Ukraine, 1–2, 31–35. https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-08/10.pdf [in Ukrainian].
  5. State of groundwater in Ukraine. Yearbook. (2019). Kyiv: State Service of Geology and Subsoil of Ukraine, State Research and Production Enterprise “State Information Geological Fund of Ukraine”. https://geoinf.kiev.ua/Schorichnyk_PV_2019.pdf [in Ukrainian].
  6. Yatsyk, A., & Tomiltseva, A. (2015). Strategy of reforming water industry of Ukraine for balanced environmentally safe use and conservation of water resources. Bulletin of the National University of Water Industry and Environmental Sciences, 3(71), 136–142 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Miroshnychenko, V. (2021). Водозабезпеченість населення України: рівень, проблеми та напрями їх розв’язання. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 99–104. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.99-104