Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.3-9

Ключові слова:

інноваційна політика, інноваційна екосистема, дослідницькі університети, базові інновації, структурна політика

Анотація

Розкрито проблему формування інституцій інноваційної екосистеми в контексті зростаючої ролі дослідницьких університетів для забезпечення інноваційних структурних змін в економіці України. Міжнародні порівняння фактичного стану ефективності та потенціалу розвитку інноваційної екосистеми України засвідчили її відчутне відставання майже за всіма індикаторами Європейського інноваційного табло (ЄІТ). Обґрунтовується необхідність формування державної інноваційної політики за критеріями ЄІТ з метою поліпшення в Україні всіх його індикаторів, що комплексно віддзеркалюють стан національної інноваційної екосистеми.
Досліджено проблему формування центральної інституції інноваційної екосистеми – підприємницького інноваційного університету як генератора прогресивних структурних змін в економіці. Обґрунтовано актуальність збільшення державної підтримки пріоритетного розвитку науково-дослідних, проєктно-конструкторських та освітніх інституцій, які входять до складу національної та регіональних інноваційних екосистем. Потрібно кардинально збільшити обсяги та змінити структуру державного фінансування інституцій сфери досліджень і розробок та інноваційної діяльності, зменшивши частку державного фінансування окремих проєктів та індивідуальних грантів, які мають фінансуватись переважно бізнесовими структурами.
Показано, що головною практичною проблемою у визначенні місця й ролі дослідницьких університетів та інших наукових та освітніх організацій у структурній інноваційній трансформації економіки України є недостатня увага до формування та забезпечення реалізації практичної функції базових інновацій як головного чинника економічного зростання. Запропоновано в процесі формування державної інноваційної політики України виділяти окремий пріоритетний напрям, пов’язаний зі створенням закладів вищої освіти (університетів) нової генерації як інноваційних підприємницьких університетів, і розвивати університети та наукові центри, які засвідчують наявність кумулятивного людського капіталу, незважаючи на їхній тимчасовий кризовий стан.

JEL classіfіcatіon: I23, I25, L52, O38, P52

Біографія автора

Iurii Bazhal, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Бажал Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

bazhal@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Bazhal, I. (2017). Implementation of the “triple helix” model in the innovation ecosystem of Ukraine. Economics and Forecasting, 3, 124–139. https://doi.org/10.15407/eip2017.03.124 [in Ukrainian].
 2. Bazhal, I. (2020). The role of higher education in the formation of “smart specialization”. In I. Yegorov (Ed.), The formation of “smart specialization” in the economy of Ukraine (pp. 235–254). Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine. Electron. data. http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf [in Ukrainian].
 3. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. (2014). The role of Universities and Research Organisations as drivers for Smart Specialisation at regional level. Brussels, Office of the European Union.
 4. European Innovation Scoreboard 2021. (2021). Publications Office of the EU. https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
 5. Law of Ukraine No. 1563-VI. (2009, 25 June). On science parks. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text [in Ukrainian].
 6. Law of Ukraine No. 5018-VI. (2012, June 21). On industrial parks. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text [in Ukrainian].
 7. NAS of Ukraine. (2015). Innovative Ukraine 2020: National Report (Eds. V. Heyets et al.). http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf [in Ukrainian].
 8. National Science Board, National Science Foundation. (2022). Science and Engineering Indicators 2022: The State of U.S. Science and Engineering. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221
 9. Novikova, I. (2019). Activation of technological transfer in research Universities: theory and practice. Kamianets-Podilskyi [in Ukrainian].
 10. Pidorycheva, I. (2020). Innovation ecosystem in contemporary economic researches. Economy of Industry, 2(90), 54–92. http://doi.org/10.15407/econindustry2020.02.054 [in Ukrainian].
 11. Schumpeter, J. A. (2011). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Kyiv-Mohyla Academy Publishing House [in Ukrainian].
 12. State Statistics Service of Ukraine. (2020). Scientific and innovative activity in Ukraine: statistical collection. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf [in Ukrainian].
 13. Strategy for the development of the sphere of innovation activity for the period up to 2030. (2019, July 10). Adopted by order of the Cabinet Ministers of Ukraine No. 526. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 14. Sytnytskyi, M. (2018). Strategic management of the development of research Universities. Lira-K [in Ukrainian].
 15. Yegorov, I., & Ryzhkova, Yu. (2018). Innovation policy and implementation of smart specialization in Ukraine. Economics and Forecasting, 3, 48–64. https://doi.org/10.15407/eip2018.03.048
 16. Zhilinska, O. (2014). University: the genesis of the idea and the transformation of activity from the classical to the innovation model. In L. Guberskyi, & A. Filipenko (Eds.), The idea of the University: modern discourse (pp. 153–197). Publishing and Printing Center “Kyiv University” [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Як цитувати

Bazhal, I. (2022). Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 3–9. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.3-9