Характеристичні особливості інвестиційного ризик-менеджменту в ESG-інвестуванні: дослідження фондових ринків Центральної та Східної Європи

Автор(и)

 • Аndrii Kaminskyi Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.54-60

Ключові слова:

ESG-інвестиції, ризик-менеджмент, фондовий ринок, вибір портфеля, інвестиційне рішення

Анотація

Одним із найдинамічніших трендів розвитку сучасного ринку фінансових інвестицій є ESG-інвестування, тобто інвестування, яке ґрунтується на залученні до розгляду екологічних, соціальних та управлінських критеріїв. Частка цього виду інвестування на світових ринках уже перевищує 30 % інвестиційних активів, що перебувають в управлінні. Тож актуальною стає проблема аналізу зіставлення ESG-критеріїв з інвестиційним ризик-менеджментом. Ця проблема є предметом дослідження, проведеного із застосуванням до портфельного інвестування на ринках Центральної та Східної Європи. З цією метою в роботі було використано скоринги ESG, що розраховуються за методологією системи S&P Global.
Оцінювання ринкового ризику було здійснено як для прямих, так і для портфельних інвестицій. Для прямих інвестицій було проведено дослідження між значеннями ESG-скорингу та низкою показників ризику та дохідності. Ідентифіковано взаємозв’язок між значеннями скорингу та показником K-ratio. Цей взаємозв’язок змодельований логарифмічною залежністю.
У межах проведеного дослідження було ідентифіковано дихотомію між підходами диверсифікації та пріоритизації ESG-критеріїв при інвестуванні. Запропоновано розширення портфельного ризик-менеджменту в межах трикритеріальної оптимізаційної моделі (мінімізації ризику, максимізації очікуваної дохідності та максимізації ESG-скорингу портфеля). У статті обґрунтовано інвестиційне рішення, що базується на побудові ефективної множини у площині «ризик – ESG-скоринг». Це є певним аналогом ефективної множини «ризик – дохідність» у сучасній портфельній теорії.
Вибудований у дослідженні підхід ризик-менеджменту було застосовано для створення інвестиційного портфеля з компаній, включених у кошики трьох фондових індексів ринків Центральної та Східної Європи, а саме: PX (Чехія), WIG20 (Польща), BUX (Угорщина).

JEL classіfіcatіon: G11

Біографія автора

Аndrii Kaminskyi, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Камінський Андрій Борисович – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

a.kaminsky@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Bergman, M., Deckelbaum, A., & Karp, B. (2020). Introduction to ESG. Harvard Law School Forum on Corporate Governance. https://corpgov.law.harvard.edu/2020/08/01/introduction-to-esg/
 2. Boffo, R., & Patalan, R. (2020). ESG Investing: Practices, Progress and Challenges. www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf
 3. ESG The Report. (2020). What are ESG scores? https://www.esgthereport.com/what-are-esg-scores/
 4. European Commission. (2015). The 2030 Agenda for Sustainable Development and SDGs. https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
 5. Gao, F., Meng, F., Gu, Z., Liu, Z., & Farrukh, M. (2021). Mapping and Clustering Analysis on Environmental, Social and Governance Field a Bibliometric Analysis Using Scopus. Sustainability, 13(13), 7304. https://doi.org/10.3390/su13137304
 6. Giese, G., Lee, L.-E., Melas, D., Nagy, Z., & Nishikawa, L. (2019). Foundations of ESG Investing: How ESG Affects Equity Valuation, Risk, and Performance. The Journal of Portfolio Management, 45(5), 69–83. https://doi.org/10.3905/jpm.2019.45.5.069
 7. Giese, G., Nagy, Z., & Lee, L.-E. (2020). Deconstructing ESG Ratings Performance: Risk and Return for E, S, and G by Time Horizon, Sector, and Weighting. The Journal of Portfolio Management, 47(3), jpm.2020.1.198. https://doi.org/10.3905/jpm.2020.1.198
 8. Hill, J. (2020). Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing a Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio. Academic Press.
 9. Kaminskyi, A., Motoryn, R., & Pysanets, K. (2019). Investment risks and their measurement. Probability in Action, 3, 103–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18308
 10. Kaminskyi, A., Butylo, D., & Nehrey, M. (2021). Integrated approach for risk assessment of alternative investments. International Journal of Risk Assessment and Management, 24(2/3/4), 156–177. https://doi.org/10.1504/IJRAM.2021.10051395
 11. Kestner, L. (2003). Quantitative Trading Strategies: Harnessing the Power of Quantitative Techniques to Create a Winning Trading Program. New York: McGraw-Hill Professional.
 12. Kishan, S. (2022). ESG by the Numbers: Sustainable Investing Set Records in 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/esg-by-the-numbers-sustainable-investing-setrecords-in-2021
 13. Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. Journal of Financial Economics, 142(2), 572–597. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001
 14. Salerno, D. (2021). ESG Criteria in Alternative Investments. In The Evolution of Sustainable Investments and Finance (pp. 59–99). Palgrave Macmillan, Cham.
 15. Zehir, E., & Aybars, A. (2020). Is there any effect of ESG scores on portfolio performance? Evidence from Europe and Turkey. Journal of Capital Markets Studies, 4(2), 129–143. https://doi.org/10.1108/JCMS-09-2020-0034

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Як цитувати

Kaminskyi А. (2022). Характеристичні особливості інвестиційного ризик-менеджменту в ESG-інвестуванні: дослідження фондових ринків Центральної та Східної Європи. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 54–60. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.54-60