Результативність факторів економічного зростання: продуктивність та інновації

Автор(и)

 • Юрій Миколайович Бажал Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5179-6297
 • Ангеліна Олександрівна Домбровська Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.3-9

Ключові слова:

темпи економічного зростання, загальний фактор продуктивності, інноваційна політика, ендогенні фактори інновацій, економіка України

Анотація

Досліджено сучасну проблему темпів економічного зростання української економіки, а також інших країн, пов’язану зі значним їх зниженням. Показано, що її виникнення можна також пояснити браком уваги до активізації в країні інноваційних процесів під час формування реальної економічної політики. Обґрунтовано припущення, що це відбувалось через недостатню пріоритезацію виробничого фактора інновацій у неокласичних методах макроекономічного аналізу, і тому вони не давали правильних орієнтирів урядам під час формування економічних стратегій та програм. У таких країнах відбулось усталення величин «розриву ВВП» проти успішних країн. Україна вже багато років перебуває в цьому тренді не тільки щодо країн – економічних лідерів, а й щодо своїх найближчих сусідів.
Представлено макроекономічний аналіз, який засвідчує наявність «парадокса продуктивності» в багатьох країнах Європи, особливо після кризи 2008 року: ВВП, оцінений у поточних доларах США, фактично не зростає, маючи незначні коливання, а не сталий висхідний тренд. Підтверджено, що «розрив ВВП» принципово не змінювався також між групами країн із різним типом економік. Показано, що виникнення феномену «парадокс продуктивності» зумовлене тим, що на фоні масштабного розвитку сучасних інноваційних процесів основні індикатори вимірювання продуктивності праці та інших ресурсів значно знизились проти попередніх часів. Статистика результативності факторів економічного зростання, побудована на домінуючих неокласичних моделях, показує все меншу пояснювальну здатність для розкриття ролі продуктивності праці в економічному зростанні. Проведений регресійний аналіз підтвердив такий висновок і засвідчив недостатню увагу української економічної політики до ендогенних факторів інноваційного розвитку.

JEL classіfіcatіon: O11, O20, O32, O38, O40

Біографії авторів

Юрій Миколайович Бажал, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Бажал Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Ангеліна Олександрівна Домбровська, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Домбровська Ангеліна Олександрівна – магістр спеціальності «Економіка», Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Acemoglu, D. (2008). Introduction to Modern Economic Growth. Chapter 12. Princeton University Press.
 2. Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. MIT Press, Cambridge.
 3. Amann, J. (2019). Industry 4.0 and Productivity. UNIDO EQuIP Presentation. Pretoria, December 2019. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-12/GMISADC%2C%20Dec%202019%20-%20Industry%204.0_0.pdf
 4. Bazhal, Iu. (2017). The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory. Palgrave Macmillan, UK.
 5. Bazhal, Iu. (2018). Innovations as a stem cells of economic growth. In V. Yurchyshyn (Ed.), Global trends and prospects: the world economy and Ukraine (pp. 8–15). Zapovit. http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_global_trendns.pdf [in Ukrainian].
 6. Bazhal, Iu. (2022). Innovation Policy to Solve Convergence Challenge for the Eastern European and Balkan Countries. In P. Sklias, P. Polychronidou, A. Karasavvoglou, V. Pistikou, & N. Apostolopoulos (Eds.), Business Development and Economic Governance in Southeastern Europe (pp. 195–209). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05351-1_11
 7. Carayannis, E., Grigoroudis, E., Campbell, D., & Katsikas, S. (Eds.). (2023). The Elgar Companion to Digital Transformation, Artificial Intelligence and Innovation in the Economy, Society and Democracy. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK.
 8. Chandra, R. (2022). Endogenous Growth in Historical Perspective: From Adam Smith to Paul Romer. Palgrave Macmillan. Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2022). The Global Innovation Index 2022: Energizing the World with Innovation. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 9. Dombrovska, A. (2021). Endogenous factors of innovation in the economic growth model. NaUKMA. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20060 [in Ukrainian].
 10. Egorov, I. (Ed.). (2020). The formation of “smart specialization” in the economy of Ukraine. Institute of Economy and Forecasting of NAS of Ukraine. http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf [in Ukrainian].
 11. European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable, and inclusive growth. COM (2010) 2020, Brussels.
 12. Hagemann, H. (2009). Solow’s 1956 Contribution in the Context of the Harrod-Domar Model. History of Political Economy, 41 (Suppl 1), 67–87. https://doi.org/10.1215/00182702-2009-017
 13. Hanusch, H., & Pyka, A. (Eds.). (2007). Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics (Elgar original reference). Elgar Pbl. Haustova, V., Kramarev, G., & Zinchenko, V. (2019). Innovative and technological support for the modernization of priority industries of Ukraine. Business Inform, 3, 218–228. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-218-228 [in Ukrainian].
 14. Lee, K. (2013). Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, Path-Creation, and the Middle-Income Trap. Cambridge University Press.
 15. McKinsey Global Institute. (2018). Solving the productivity puzzle: the role of demand and the promise of digitization. McKinsey & Company.
 16. NAS of Ukraine. (2015). Innovation Ukraine 2020: national report (V. Heyets et al., Eds.). http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf [in Ukrainian].
 17. Pidorycheva, I. (2022). Innovation policy through the lens of economic theory. Journal of European Economy, 21(4) (83), 420–434. https://doi.org/10.35774/jee2022.04.420
 18. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), Part 2.
 19. Salikhova, O., & Krekhivsky, O. (2018). A New Mechanism for State Support to Technological Innovation for Industrial Development. Statistics of Ukraine, 81(2), 30–35. https://doi.org/10.31767/su.2(81)2018.02.04 [in Ukrainian].
 20. Schumpeter, J. (1934). Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 21. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
 22. Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39, 312–320.
 23. Solow, R. M. (1970). Growth theory: an exposition. Oxford University Press. The Global Competitiveness Report. (2006–2018). World Economic Forum, Davos.
 24. Total Factor Productivity-2022. (2023). News Release, March 23, 2023. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. www.bls.gov/productivity
 25. World Bank. (1998). World Development Report 1998/1999: Knowledge for Development. Oxford University Press. http://hdl.handle.net/10986/5981

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Як цитувати

Бажал, Ю. М., & Домбровська, А. О. (2023). Результативність факторів економічного зростання: продуктивність та інновації. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 3–9. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.3-9