Інноваційний розвиток як чинник повоєнної відбудови економіки України

Автор(и)

 • Ірина Сергіївна Біла Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2000-619X
 • Вікторія Сергіївна Посна Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine
 • Олена Олександрівна Шевченко Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.10-16

Ключові слова:

інновації, інноваційна політика, інвестиції, стратегія, повоєнний період, конкурентоспроможність, структурна політика

Анотація

Розглянуто інноваційний розвиток економіки України як ключовий напрям економічної політики та інструмент повоєнної відбудови економіки України. Війна в Україні, а надто після повномасштабного російського вторгнення, впливає на інноваційне середовище країни, що зумовлено зниженням рівня інвестицій, зростанням ризиків для бізнесу, скороченням внутрішнього попиту на продукцію, зменшенням кількості інноваційних проєктів, доступності їх фінансування. Дослідження сучасного стану інноваційної діяльності в Україні та порівняння фактичного стану інноваційного розвитку України з іншими країнами світу дали змогу констатувати його суттєве відставання. Означене, на думку авторок, пов’язано з наявними проблемами, серед яких основними є такі: слабка розвиненість високотехнологічних підприємств і галузей, значний фізичний і моральний знос виробничого потенціалу більшості промислових підприємств України, недостатність фінансування інноваційного сектору економіки, структурна розбалансованість і технологічна низькоукладність, сировинна експортоорієнтованість та низька конкурентоспроможність.
Авторки статті впевнені, що відновлення економіки України, забезпечення конкурентоспроможності та економічного зростання значною мірою залежать від використання інноваційних чинників, розвитку освіти, науки. Зазначено, що засади інноваційної політики держави в повоєнний період треба формувати вже сьогодні, створюючи умови для розвитку інтелектуального потенціалу, підвищення продуктивності праці, модернізації технологій, структурної перебудови економіки. Післявоєнна відбудова України має бути спрямована на кардинальну зміну структури економіки, перехід від аграрно-сировинного її типу до індустріально-інноваційного на основі створення сучасної високотехнологічної, цифровізованої промисловості з огляду на поширення у світі Індустрії 4.0. Авторки статті пропонують у процесі формування інноваційної політики особливу увагу приділяти структурним реформам, ефективному й прозорому використанню іноземної допомоги, посиленню співпраці виробників із науковими установами.

JEL classіfіcatіon: Е61, О16, О31, О38, Н56, Н11, Н52

Біографії авторів

Ірина Сергіївна Біла, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Біла Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Вікторія Сергіївна Посна, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Посна Вікторія Сергіївна – студентка спеціальності «Економіка», Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Олена Олександрівна Шевченко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Шевченко Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Danylyshyn, B. (2019). How to move from raw material export to technological export. Ukrinform. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2773823-ak-perejti-vid-sirovinnogo-eksportudo-tehnologicnogo.html [in Ukrainian].
 2. Global Innovation Index. (2022). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs /en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf
 3. Kyiv School of Economics. (2023). https://kse.ua/ua/about-theschool/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodiviyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/ [in Ukrainian].
 4. Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Priority Areas of Science and Technology Development and Innovative Activities” No. 2859-IX (2023, November 12). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-20#n6 [in Ukrainian].
 5. National Bank of Ukraine. (2023). https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external OECD. (2023). https://data.oecd.org/
 6. Omelianenko, V. (Ed.). (2022). Innovative foundations of recovery and development of countries after armed conflicts: innovative dimension. Institute of Strategies for Innovative Development and Knowledge Transfer. https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/Monografiya_Vidnovlennya_2022.pdf [in Ukrainian].
 7. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On Approval of Methodological Recommendations for the Calculation of the Level of Economic Security of Ukraine” No. 1277 (2013, October 29). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n121 [in Ukrainian].
 8. State Statistics Service of Ukraine. (2017). Scientific and innovative activity of Ukraine. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf [in Ukrainian].
 9. State Statistics Service of Ukraine. (2021–2023). www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 10. Tymoshenko, O. (2017). The competitiveness of the national economy: theoretical and methodological aspects. Scientific Bulletin of the International Humanities University, 1, 4–9. http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/26-1-2017/3.pdf [in Ukrainian].
 11. World Economic Forum. (2022). https://www.weforum.org/reports/
 12. Yatskevych, I. (2022). Innovation policy of Ukraine in the post-war period. Economy and Society, 39. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-53 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Як цитувати

Біла, І. С., Посна, В. С., & Шевченко, О. О. (2023). Інноваційний розвиток як чинник повоєнної відбудови економіки України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 10–16. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.10-16