Інформація для читачів

«Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» - наукове фахове видання, що публікує статті в галузі економіки.

Цей журнал є рецензованим журналом відкритого доступу. Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора, що відповідає Budapest Open Access Initiative.

Журнал створено 1999 року Національним університетом «Києво-Могилянська академія». З 2016 року журналу серії Економічні науки присвоєно окремий ISSN номер.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Галузь науки: Економічні науки (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793)

У журналі публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу.