DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124798

Політико-економічні закономірності розвитку держав та їхня соціальна політика покращення стратифікації суспільства

Valeriy Kuzmenko

Анотація


У статті зроблено спробу знайти ідейно-хронологічний зв’язок між вивченнями проблеми нерівності доходів населення нобелівським лауреатом з економіки Семеном Кузнецем, молодим французьким економістом Томасом Пікетті та іншими сучасними вченими – й ранішими дослідженнями видатного українського економіста Михайла Туган-Барановського та його безпосередніх російських учнів Миколи Кондратьєва і Питирима Сорокіна, що першими розглядали проблеми соціальної політики держави, спрямованої на подолання кризових явищ. Сорокін першим у світі детально досліджував динаміку змін соціальної та культурної стратифікації та мобільності суспільства. Висунуто гіпотезу про шосту емпіричну правильність кондратьєвської К-хвилі, в якій на низхідній (понижувальній) її складовій нарощуються економічні суперечності суспільства, що вибухають соціальними катаклізмами та війнами вже на її підвищувальній складовій, що зауважив у другій емпіричній правильності Кондратьєв. Слід зазначити, що в цей час збільшується й різниця у нерівності в доходах між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, до яких сьогодні належать і країни СНД, у яких, перш за все в Україні та Росії спостерігається вибухова воєнно-політична ситуація, що реально загрожує безпеці не тільки цих країн, а й усього світу.

Ключові слова


капітал; нерівність доходів; стратифікація і мобільність; цикли та кризи; довгі К-хвилі; економічні протиріччя; соціальні катаклізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznets, S. (1953). Shares of Upper Income Groups in Income and Savings. N. Y.: NBER.

Tugan-Baranowsky, M. (1913). Social Theorle der Verteilung. Berlin.

Kondratieff N. D. (1925, February). The Static and Dynamic Viev of Economics. Quarterly Joural of Economics, 39 (2), 575-583.

Piketty, T. (2013). Le capital au XXI siècle. Paris: Editions du Seuil.

Sorokin, P. (1927). Social Мobility. New York – London: Harper Bros.

Sorokin, P. (1959). Social and Cultural Mobility. N. Y.

Sorokin, P. (1914). Sotsiolohiia № 1. [The Sociology No. 1]. S-Pb.

Le Grand, J., Propper, C., & Smith, S. (2008). The Economics Analysis of Social Problems. L.: Macmillan Pablishers Limited.

Sorokin, P. (1937–1941). Social and Cultural Dynamics. N. Y.

Scumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N. Y. – L.

Маitаl, S. (1995). Executive Economics: Ten Essential Tools for Managers. The Free Press: N.Y.: A Division of Macmillan, Inc. – Toronto: Maxwell Macmillan Canada. – N. Y. Oxford Singapore Sidney: Maxwell Macmillan International.

Sorokin, P. (1954). The Ways and Power of Love. Boston: Beacon Press.


Copyright (c) 2019 Valeriy Kuzmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.