Cоціальна відповідальність держави та бізнесу як умова розвитку соціальної економіки

Автор(и)

  • Iryna Bila Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  • Olena Shevchenko Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.10-15

Ключові слова:

соціальна економіка, держава, бізнес, соціальна відповідальність держави, соціальна держава, соціальна відповідальність бізнесу, соціальне партнерство

Анотація

Трансформація сучасної економічної системи висуває вимоги до гармонізації механізмів налагодження взаємодії держави та бізнесу як запоруки досягнення суспільних цілей та умови економічного зростання. Мета цієї статті – проаналізувати необхідність та особливості соціальної відповідальності держави та бізнесу як механізму поєднання їхніх інтересів та умови розвитку соціальної економіки на основі соціального партнерства. Автори доходять висновку, що взаємодія держави та бізнесу на основі соціальної відповідальності має низку вигод, серед яких називають такі: формування ефективних механізмів соціального діалогу; підвищення конкурентоспроможності бізнесу та країни; реалізація стратегій соціально-економічного розвитку шляхом консолідації спільних зусиль; отримання бізнесом гарантій щодо захисту своїх інтересів і від корупції та ін. Одним із напрямів формування системної соціальної відповідальності є соціальне партнерство, яке реалізується через такі взаємодії: держава бере на себе відповідальність за соціальні гарантії стосовно громадян, отримуючи натомість підтвердження легітимності своєї влади; підприємцям держава повинна забезпечити гарантії прав власності, сприятливий діловий клімат, а з боку бізнесу відчувати підтримку; узгодження інтересів між суспільством і бізнесом відбувається в процесі підтримки принципів соціальної відповідальності підприємцями, які, своєю чергою, відчувають підтримку своїх інтересів з боку суспільства; громадські організації в цій взаємодії виконують роль «сполучного елементу», оскільки, з одного боку, здатні бути захисником інтересів бізнесу, а з іншого – лобіювати інтереси бізнесу перед державою.

 

JEL classіfіcatіon: A13, D6, M20

 

Матеріал надійшов 28.04.2020

Біографії авторів

Iryna Bila, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

i.bila@ukma.edu.ua

Olena Shevchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

olena.shevchenko@ukma.edu.ua

Посилання

Pankova, A. D. (2014). Social responsibility interaction: conceptual approaches and guidelines. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2, 115–118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_2_25

Concept implementation of state policy in the field of promoting socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030. (2020). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80

Drucker, P. (2012). Management Challenges for the 21st Century. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber.

Kolot, A. M., & Poplavska, O. M. (2016). State and business: the latest trends in interaction and sustainable development. Social and Labor Relations: Theory and Practice, 2, 8–15. http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_3

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30