Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку

Автор(и)

 • Iryna Bila Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2000-619X
 • Olena Shevchenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.28-33

Ключові слова:

соціалізація економіки, соціалізація бізнесу, соціальне підприємництво, соціальні підприємства, соціальний ефект, економічний розвиток

Анотація

Розвиток економіки ринкового типу передбачає соціалізацію її економічних суб’єктів, тобто спрямування їхньої діяльності на розв’язання соціальних проблем. Мета цієї статті – розглянути теоретичні та практичні аспекти соціального підприємництва як сучасного тренду економічного розвитку. Автори виокремлюють такі основні ознаки соціального підприємництва: інноваційність діяльності; подвійна спрямованість – поєднання некомерційних цілей зі здатністю, необхідністю та можливістю отримувати прибуток; публічний характер діяльності соціальних підприємств та складність в організації і розвитку, наявність значних ризиків. Дослідження процесів функціонування соціального підприємництва у світі дали змогу виокремити такі тенденції його розвитку: обумовленість різною участю держави в його підтримці; відсутність єдиної «прийнятної» або ж ефективної форми функціонування соціального підприємництва та певної загальновизначеної сфери діяльності; успішність розвитку соціального підприємництва у світі та значний його внесок в економіку.
Незважаючи на доволі швидкий розвиток соціального підприємництва в Україні, проблемами його функціонування залишаються недостатність фінансової та інституційної державної підтримки; нестача мотивації створення соціальних підприємств та низький рівень інформованості суспільства про їхній значний позитивний потенціал; значна залежність його від іноземної підтримки та інвестицій. На переконання авторів, зазначені проблеми не дозволяють соціальному підприємництву в Україні реалізувати свій потенціал та перетворитися на тренд економічного розвитку.

JEL classіfіcatіon: D64, L26, L31

Біографії авторів

Iryna Bila, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Біла Ірина Сергіївна – Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

i.bila@ukma.edu.ua

Olena Shevchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Шевченко Олена Олександрівна – Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

olena.shevchenko@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Berezyak, I. (2014). Foreign experience and domestic realities of social entrepreneurship. Scientific Notes of Ostroh Academy National
 2. University, Economics Series, 25, 31–36. https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/381/310 [in Ukrainian].
 3. Delini, M. (2017). Social reporting in the assessment of socioeconomic responsibility of entrepreneurship. Intelligence XXI, 6, 41–45. http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2017_6_10 [in Ukrainian].
 4. Gamkalo, O. (2017). Non-financial reporting as a tool for measuring the social activity of domestic enterprises. Statistics of Ukraine, 4, 79–86. http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2017_4_12 [in Ukrainian].
 5. Mishchuk, G., & Pylypchuk, R. (2017). Social entrepreneurship: identification criteria and development problems. Demography and Social Economy, 2(30), 152–165. https://doi.org/10.15407/dse2017.02.152 [in Ukrainian].
 6. Sholya, R. (2019). Social entrepreneurship in Ukraine as a trend of economic development. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 26(2), 121–125. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_26(2)__24 [in Ukrainian].
 7. Shakotko, E. (2019). Ethical business of global corporations. Economic truth, October 22. https://www.althoughda.com.ua/rus/columns/2019/10/22/652792/ [in Ukrainian].
 8. Shust, N. (2015). Social innovations in the conditions of modern social and political transformations in Ukraine. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Philosophy, 756-757, 107–110. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_756-757_22 [in Ukrainian].
 9. Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis. (2020). https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf [in Ukrainian].
 10. Volkova, M., & Shevchenko, V. (2016). The role of social entrepreneurship in ensuring sustainable development of Ukraine. Social Economy, 1, 25–29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_5 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Bila, I., & Shevchenko, O. (2021). Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 28–33. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.28-33