Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19

Автор(и)

 • Svitlana Hlushchenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine
 • Anna Melnyk Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.45-51

Ключові слова:

фіскальна політика, фіскальне стимулювання, фіскальний баланс, рецесія, пандемія

Анотація

Статтю присвячено характеристиці фіскальних стимулів, що використовуються у світі для подолання негативних наслідків рецесії в умовах пандемії COVID-19. Автори підтвердили, що основним трендом розвитку більшості країн світу і України у 2020 р. є суттєве падіння економіки (падіння виробництва, зростання державного боргу, фіскального дефіциту та ін.), спричинене пандемією COVID-19. А вплив пандемії на економіки, що розвиваються, є більш негативним, ніж на розвинені, через слабші системи охорони здоров’я, значні втрати в торгівлі та туризмі, зменшення грошових переказів та жорсткі фінансові умови на тлі зростаючого боргу. У статті узагальнено, що в умовах рецесії, що розпочалася у 2020 р., країни використовують заходи фіскального стимулювання домогосподарств та бізнес-одиниць через додаткові державні витрати та недоотримані бюджетні доходи. Основними заходами фіскальної підтримки в цей період є: відстрочки та послаблення у сплаті податків, мораторій на сплату окремих видів зобов’язань, різні форми грошових доплат та субсидій, часткове безробіття, вливання капіталу в підприємства, позики та гарантії. Розмір та структура стимулювальних фіскальних заходів різняться серед різних груп країн. В українській практиці під час пандемії основними заходами фіскального стимулювання стали такі: використання схем скороченого робочого дня та розширення виплат з безробіття; зміни в оподаткуванні; фінансова підтримка пенсіонерів; субсидії; соціальна та економічна підтримка домогосподарств і підприємств.

JEL classіfіcatіon: H2, H5, H6

Біографії авторів

Svitlana Hlushchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Глущенко Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

gluschenkosv@ukma.edu.ua

Anna Melnyk, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Мельник Анна Ігорівна – студентка магістерської програми спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

anna.melnyk@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Bazylevych, V., Bazylevych, K., & Balastryk, L. (2010). Macroeconomics: workshop. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].
 2. Europe: fiscal policy in action. (2020). Eco Conjoncture, 4, 1–6. https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=39129
 3. IMF. (2020a). Fiscal Monitor Update: January 2020. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitorupdate-january-2021
 4. IMF. (2020b). Fiscal Monitor: Policies for the Recovery: October 2020. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor
 5. Law of Ukraine No. 540-IX. (2020). On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Providing Additional Social and Economic Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text [in Ukrainian].
 6. Law of Ukraine No. 1071-IX. (2020). On social support of insured persons and business entities for the period of implementation of restrictive anti-epidemic measures introduced to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-20#Text [in Ukrainian].
 7. McConnell, C. R., & Brue, S. L. (2007). Economics: principles, problems and policies. Мoscow: Іnfra-М [in Russian].
 8. OECD. (2019-2020). https://https://www.oecd.org/
 9. OECD. (2020). Economic Outlook, Preliminary version. OECD Publishing, 2, 108. https://doi.org/10.1787/39a88ab1-en
 10. Radionova, I. (1996). Macroeconomics and economic policy. Kyiv: Tucson [in Ukrainian].
 11. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 308. (2020). On the allocation of funds for the provision of financial assistance to the Fund of Compulsory State Social Insurance in Case of Unemployment. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 12. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1040. (2020). On the allocation of funds for financial assistance to the Fund of Compulsory State Social Insurance in the event of unemployment for the payment of unemployment benefits and partial unemployment benefits for the period of quarantine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1040-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 13. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 67. (2021). On approval of the Procedure for providing assistance for partial unemployment. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Hlushchenko, S., & Melnyk, A. (2021). Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 45–51. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.45-51