Траєкторія залежності в моделюванні суверенного боргу: системно-динамічний підхід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.52-58

Ключові слова:

системна динаміка, траєкторія залежності, концепція боргової «снігової кулі», лінійна та нелінійна модель суверенного боргу, коливання, фіксація

Анотація

Мета дослідження. У статті запропоновано системно-динамічне моделювання суверенного боргу з використанням концепції траєкторії залежності. Методи дослідження: за допомогою використання системно-динамічного імітаційного моделювання автор намагається знайти нерухому точку в русі національного суверенного боргу в напрямку його рівноваги з відповідною зміною сприйняття існуючої ментальної моделі щодо суверенного боргу за допомогою зміни структури системи.
Результати дослідження. Дослідження розкриває ідею концепції боргових «снігових куль» за допомогою рекурсивного динамічного підходу. Побудовано динамічні лінійні та нелінійні рекурсивні моделі державного боргу України з відповідними багаторядними рекурсивними рівняннями. Визначено нерухому точку як значення рівноваги для співвідношення суверенного боргу країни до ВВП з лінійною залежністю. Визначено фіксовану точку як значення рівноваги для відношення суверенного боргу країни до ВВП з нелінійною залежністю. Основною метою цієї частини аналізу було показати більш складну осциляторну поведінку системи та кратність можливих точок рівноваги.
Можливе застосування результатів дослідження. Пошук початкової точки для вирішення питання державного боргу особливо актуальний для національної економіки під сильним фіскальним тиском, спричиненим COVID-19 та воєнними подіями на Сході країни. З цією метою також було відтворено циклічну поведінку суверенного боргу за допомогою графіка фазової діаграми. Моделювання та імітаційний аналіз запасів і потоків державного боргу в українській економіці дають змогу зробити висновок про неминучість існування державного боргу навіть на стабільному рівні та зі збалансованим національним бюджетом.
Висновки. Оптимальний рівень державного боргу відображає не просто похідну від рівня державного дефіциту, а появу внутрішніх дисбалансів у національній економіці. Основне питання полягає не в повній ліквідації державного боргу, а в пошуку оптимального рівня балансування як для нього, так і для дефіциту національного бюджету з метою усунення можливого коливального процесу.
Оптимальний рівень державного боргу відображає майбутні сценарії збільшення національного багатства, пов’язані з оптимальним рівнем оподаткування, рівнем інфляції та особливо регулюванням потоку запасів, що може зменшити можливе витіснення приватних інвестицій. Нестабільна економічна та геополітична ситуація в Україні вимагає вжити відповідних заходів, щоб уникнути нової реструктуризації боргу або навіть сценарію дефолту.
Однією з головних ідей дослідження було показати, що суверенний борг може суттєво зменшити національне багатство з наявністю або без дефіциту бюджету. Суверенний борг може зменшити національні заощадження та створити посилювальну петлю з вищою процентною ставкою державного боргу. Ці негативні наслідки можуть істотно зменшити погашення державного боргу та економічне зростання, які не перекриваються процесом амортизації основного капіталу.

JEL classіfіcatіon: E60, H63, H68

Біографія автора

Hennadiy Hryhoriev, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Григор’єв Геннадій Степанович – Доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

gennadyi.grygoriev@ukma.edu.ua

Посилання

Borensztein, E. (1990). Debt overhang, credit rationing and investment. Journal of Development Economics, 32(2), 315–355.

Cha, H. (2019). Self-organization for strategic adoption under disequilibrium. (Doctor of Philosophy thesis). Temple University, Philadelphia.

David, P. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American Economic Association, 75(2), 332–337.

Escolano, J. (2010). A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates. International Monetary Fund. imf.org. https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2016/12/31/A-Practical-Guide-to-Public-Debt-Dynamics-Fiscal-Sustainabilityand-Cyclical-Adjustment-of-23498

Hugh, E. (2010). The debt snowball problem. A fistful of Euros. European opinion. fistfulofeuros.net. http://fistfulofeuros.net/afoe/the-debt-snowball-problem/

Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Picarelli, M., Vanlaer, W., & Marneffe, W. (2019). Does public debt produce a crowding out effect for public investment in the EU? European Stability Mechanism. Working Paper Series No. 36. DOI: 10.2852/795853

Shone, R. (2003). An introduction to economic dynamics. New York, Melbourne: Cambridge University Press.

State Statistics Service of Ukraine. (2020). ukrstat.gov.ua. http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/zb/zb_u_.htm

Sterman, J. D., & Wittenberg, J. (1999). Path dependence, competition, and succession in the dynamics of scientific revolution. Organization Science, 10(3), 322–341.

Vergne, J.-P., & Durand, R. (2010). The Missing Link Between the Theory and Empirics of Path Dependence: Conceptual

Clarification, Testability Issue, and Methodological Implications. Journal of Management Studies, 47(4) June, 735–759.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Hryhoriev, H. (2021). Траєкторія залежності в моделюванні суверенного боргу: системно-динамічний підхід. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 52–58. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.52-58