Глобальні інвестиційні тренди та сучасний стан розвитку фінтех-галузі

Автор(и)

 • Iryna Lukianenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4128-5909
 • Yevhen Riabtsun Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.90-98

Ключові слова:

фінтех, інвестиційна активність, новітні технології, фінансовий сектор, кластерний аналіз

Анотація

Мета статті полягає в розкритті особливостей глобального інвестиційного клімату в галузі фінансових технологій, розробленні підходів до групування країн за характеристиками фінтех-середовища та заохочення використання результатів для формування ефективної політики стимулювання розвитку фінтех-галузі для підвищення конкурентоспроможності країн у нестабільному економічному середовищі.
У статті досліджено стан інвестиційної активності в ключових регіонах світу, проведено групування країн на основі кластерного аналізу за набором ознак, які характеризують загальний розвиток економіки та інновації у фінансовому секторі. Зокрема, проаналізовано показники, які характеризують інвестиційну активність у фінтех-галузі трьох основних регіонів світу: Північної та Південної Америк, країн Європи, Близького Сходу та Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону. Результати свідчать про найбільшу інвестиційну активність в Америках та найменшу – в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Дослідження структури інвестицій засвідчили наявність двох основних трендів: з переважанням угод злиття та поглинання і з високою часткою венчурних інвестицій. За допомогою результатів кластерного аналізу визначено базисні групи, що окреслюють основні центри трансформації фінансового сектору під впливом новітніх технологій та можуть бути використані локальними регуляторами для пошуку стратегій подальшого розвитку фінтех-галузі, зокрема і для української економіки. При цьому основними нагальними завданнями для України є стимулювання бізнес-клімату та сприятливого середовища для розвитку фінансових технологій, а також визначення основних каналів їхнього впливу на підвищення конкурентоспроможності країни в нестабільному економічному середовищі як у коротко-, так і довгостроковій перспективі.

JEL classіfіcatіon: C40, G19, G20

Біографії авторів

Iryna Lukianenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Лук’яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

iryna.lukianenko@ukma.edu.ua

Yevhen Riabtsun, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Рябцун Євген Ігорович – студент спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

ye.ryabtsun@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? University of New South Wales Law Research Series, 47, 1–17. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553
 2. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). 150 years of Fintech: An evolutionary analysis. JASSA, 3, 22–29. https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.419780653701585
 3. Cumming, D., & Schwienbacher, A. (2018). Fintech venture capital. Corporate Governance An International Review, 26(5), 374–389. https://doi.org/10.1111/corg.12256
 4. Dudynets, L. (2018). Development of financial technologies as a factor of financial system modernization. Global and National Problems of Economy, 22, 794–798. http://global-national.in.ua/archive/22-2018/149.pdf [in Ukrainian].
 5. FinTech 2025 Development Strategy. (2020). NBU. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4
 6. Frost, J. (2021). The Economic Forces Driving FinTech Adoption across Countries. Chapter in The Technological Revolution in Banking, University of Toronto Press, De Nederlandsche Bank Working Paper 663. 70-77. https://www.bis.org/publ/work838.htm
 7. Global Competitiveness Report 2019. (2019). World Economic Forum. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/
 8. Global Fintech Index 2020. (2019). Findexable. https://findexable.com/wp-content/uploads/2019/12/Findexable_Global-Fintech-Rankings-2020exSFA.pdf
 9. Global Innovation Index 2019. (2019). Cornell, INSEAD WIPO. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator/
 10. Pobocha, K. (2020). Transformational transformations of world financial markets. Strategy and practice of innovative development of the financial sector of Ukraine: collection of materials of the III International scientific and practical conference (Irpin, March 26-27, 2020) (pp. 143–145). Irpin, University of State Fiscal Service of Ukraine. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/4635/1/4395_IR.pdf#page=143 [in Ukrainian].
 11. Pulse of Fintech H2 2019. (2020). Global Analysis of Investment in Fintech. KPMG. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/pulse-of-fintech-h2-2019.pdf
 12. Pulse of Fintech H2 2020. (2021). Global Analysis of Investment in Fintech. KPMG. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/02/pulse-of-fintech-h2-2020.pdf
 13. Sadigov, S., Rubanov, P., & Vasilyeva, T. (2020). FinTech in Economic Growth: Cross-Country Analysis. In Ismayilov, A., Aliyev, K., & Benazic, M. (Eds.), Economic and Social Development: Book of Proceedings, 1/4 (pp. 729–739). Baku, 18–19 June 2020. https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdBaku2020_Vol1_Online.pdf
 14. Ukrainian Fintech Catalog. (2020). Ukrainian Association of FinTech and Innovation Companies. https://fintechua.org/en/market-map World Bank database. GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Lukianenko, I., & Riabtsun, Y. (2021). Глобальні інвестиційні тренди та сучасний стан розвитку фінтех-галузі. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 90–98. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.90-98