Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс

Автор(и)

 • Oleksandr Poddenezhnyi Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.105-110

Ключові слова:

цифрова трансформація, діджиталізація, освіта, вища освіта, управління, менеджмент

Анотація

У статті досліджено наукову рецепцію щодо впровадження та управління цифровою трансформацією вищої освіти, включно з технологічними, методологічними та економічними аспектами. Розглянуто проблеми імплементації нових цифрових освітніх моделей та їх взаємодію з процесами управління вищими навчальними закладами. На основі аналізу теоретичного доробку вітчизняних і закордонних учених актуалізується виокремлення цифрової трансформації як нової сфери наукової парадигми сучасних досліджень у контексті управлінських стратегій та практик вищої школи. Комплексно розглянуто недоліки та переваги цифрової трансформації освітнього середовища. Доведено, що трансформаційні процеси впливають на традиційну академічну модель управління освітнім середовищем, яка складалася роками і довела свою актуальність та ефективність в епоху індустріального зростання. Визначено, що суттєвою проблемою є брак досліджень щодо змін цінностей, корпоративної культури компанії внаслідок цифрової трансформації. Аналізується проблема формування критеріїв/факторів передумов цифрової трансформації закладів вищої освіти, а також їх зв’язок з управлінськими компетенціями та функціоналом. Наведено дані провідних консалтингових компаній світу щодо управління освітніми закладами в період глобалізації та зміни парадигми навчання. За результатами дослідження зроблено висновок, що подальша інноваційність і конкурентоспроможність навчального закладу будуть тісно пов’язані з впровадженням цифрових технологій, які підтримують та трансформують методологію навчального процесу, впливають на ефективність управління навчальним закладом, уможливлюють експериментування з різними формами та моделями освіти – і управління цими процесами відіграватиме ключову роль у системі функціонування сучасного інноваційного освітнього закладу.

JEL classification: O32, O33

Біографія автора

Oleksandr Poddenezhnyi, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Подденежний Олександр Георгійович – керівник Центру електронної освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія»

oleksandr.poddenezhnyi@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Appio, F. P., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Neirotti, P. (2021). Digital transformation and innovation management: a synthesis of existing research and an agenda for future studies. Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12562
 2. Barna, O., & Kuzminska, O. (2020). Determining the readiness of higher education institutions for digital transformation. Materials of the IV International Scientific and Practical Internet Conference in Ternopil (pp. 92–94). http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15374 [in Ukrainian].
 3. Blštáková, J., Joniaková, Z., Jankelová, N., Stachová, K., & Stacho, Z. (2020). Reflection of Digitalization on Business Values: The Results of Examining Values of People Management in a Digital Age. MDPI. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5202
 4. Crick, T. (2021). Covid-19 and Digital Education: a Catalyst For Change? ITNOW, 63(1), 16–17. https://doi.org/10.1093/itnow/bwab005
 5. European Commission. Digital Education Action Plan (2018-2020). https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digitaleducation-action-plan_en
 6. European University Association. (2021). Universities without walls. A vision for 2030. https://eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf
 7. Fischera, M., Imgrunda, F., Janieschab, C., & Winkelmanna, A. (2020). Strategy archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management. Science Direct. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103262
 8. Humenna, O., & Humenna, A. (2020). Digital communications in the corporate culture of higher education institutions. Marketing and digital technologies. Collection of materials IV International Scientific and practical conference September 24-25, 2020 (pp. 34–35). Odessa: TES. https://www.mdt-opu.com.ua/files/download/2020/sbornik-tezisov2020.pdf [in Ukrainian].
 9. Kopp, M., Gröblinger, O., & Adams, S. (2019). Five common assumptions that prevent digital transformation at higher education institutions. https://www.researchgate.net/publication/331682561
 10. Rossikhin, V., Rossikhina, H., Radchenko, L., Marenych, V., & Bilenko, L. (2020). Digitalization of education as a driver of digital transformation of Ukraine. ScienceRise, 3, 66–70. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001348
 11. Sandkuhl, K., & Lehmann, H. (2017). Digital Transformation in Higher Education – The Role of Enterprise Architectures and Portals. In Rossmann, A., & Zimmermann, A. (Hrsg.), Digital Enterprise Computing (DEC 2017) (рр. 49–60). Bonn: Gesellschaft für Informatik. http://eprints.win.informatik.unirostock.de/516/
 12. Selingo, J., Clark, C., Noone, D., & Wittmayer, A. (2020). The Hybrid Campus – Three Major Shifts for the Post-COVID University. New York: Deloitte Centre for Higher Education Excellence. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/post-pandemic-hybrid-learning.html
 13. The concept of development of the digital economy and society in Ukraine for 2018-2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 17.01.2018 No. 67-р. (2018). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 14. United Nations. (2020). Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. UN E-Government Survey. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UNE-Government-Survey-2020

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Poddenezhnyi, O. (2021). Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 105–110. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.105-110