Інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.111-116

Ключові слова:

інвестування, фінансування, енергетика, відновлювані джерела енергії, інвестиційні джерела

Анотація

Метою статті є висвітлення сучасних підходів до активізації інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії.
На підставі монографічного та кваліметричних методів, системного аналізу та діалектичного підходу досліджено сучасні тенденції інвестування у відновлювану енергетику в Україні та світі, виявлено та систематизовано найбільш перспективні та раціональні методи і форми фінансування інвестицій.
Україна увійшла у ТОП-20 світового рейтингу держав за обсягами інвестицій у відновлювані джерела енергії, а приріст інвестиційних потоків в українську енергетику залишається порівняно динамічним. Однак виявлено, що питання пожвавлення інвестиційної активності залишається актуальним.
У статті показано, що збільшення припливу інвестицій можливе через активізацію всіх доступних форм і методів їх фінансування, зокрема через приєднання до міжнародних програм грантової, технічної та іншої спеціальної допомоги, механізми бюджетної державної та муніципальної допомоги, розвиток енергосервісних компаній, створення спеціальних кредитних продуктів в енергетичній сфері, емісію зелених облігацій, активізацію самофінансування тощо.
Результати дослідження щодо пожвавлення інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії можуть бути використані для удосконалення інвестиційної політики у сфері енергетики на рівні державних і муніципальних органів влади, господарюючих суб’єктів, індивідуальних та інституційних інвесторів.
За результатами дослідження у статті зроблено висновок, що для забезпечення розвитку відновлюваних джерел енергії потрібно мобілізувати інвестиційні ресурси з усіх доступних джерел, розвивати різні форми і методи фінансування інвестицій, а також усіляко сприяти стабілізації умов роботи інвесторів у сфері енергетики, посилюючи їхню мотивацію щодо вкладення коштів у розвиток відновлюваних джерел енергії.

JEL classіfіcatіon: Q42, O16

Біографія автора

Kateryna Prib, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Пріб Катерина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія»

k.prib@ukma.edu.ua

Посилання

Doronina, І. (2019). Transformation of the EU and Ukraine energy sector: renewable energy sources. Scientific Notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 122–129. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2019_4_14 [in Ukrainian].

Energy Efficiency Secretariat and Expert Hub. (2017). Financing mechanisms for energy efficiency measures in Ukraine: Report. Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine. https://www.minregion.gov.ua/wp-conten/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannyazahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf [in Ukrainian].

Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. (2020). Global Trends in Renewable Energy Investment 2020. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32700/GTR20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. (2018). ICMA, Paris Representative Office. https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf

Law of Ukraine No. 555-IV. (2003, February 20). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text [in Ukrainian].

Martyniuk, A., Sakaliuk, D., Lytvyn, N., Halushko, M., Kholodova, N., Liashchuk, O., & Holovko, I. (2019). Energy self-sufficiency of communities: the path to economic development and salvation of the planet. Kyiv: Center for Environmental Initiatives “Ecodia”. https://ecoaction.org.ua/enerhetychnasamodostatnist-hromad.html [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine: Official site. (2021). http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Prib, K. (2021). Інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 111–116. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.111-116