Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього

Автор(и)

 • Eleonora Galytska Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0003-4155-6921
 • Natalia Donkohlova Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.29-34

Ключові слова:

імідж викладача вищої школи, педагогічний імідж, освітній процес, вибіркове спостереження, анкетне обстеження, інтерв’ювання, респонденти, характеристики іміджу викладача вищої школи, оцінка характеристик іміджу

Анотація

У статті розкрито сутність понять «імідж» та «імідж викладача закладу вищої освіти», проаналізовано наукові праці, присвячені цій проблематиці, висвітлено результати проведеного анкетного обстеження й інтерв’ювання, що дало змогу визначитись щодо бачення респондентами тих якостей та рис, які повинні бути притаманні викладачам закладів вищої освіти.
Проаналізовано, наскільки важливо для студентів, щоб викладач мав науковий ступінь і вчене звання; власні наукові статті, посібники та підручники; був практиком. З’ясовано, чи звертають студенти увагу на те, як викладач спілкується з іншими викладачами та студентами, як відповідає на запитання студентів; чи важливо для них, що є контакт з викладачем у соціальних мережах, а в освітньому процесі використовуються новітні технології; чи звертають увагу студенти на те, як викладач реагує на протилежну думку, які його манери в процесі взаємодії в середовищі колег і студентів; який зовнішній вигляд викладача більше імпонує студентам тощо.
Визначено важливість (на основі рангової шкали) характеристик іміджу, зазначених особисто (відповіді на відкриті питання) як респондентами-юнаками, так і респондентками-дівчатами. Було зазначено такі основні характеристики іміджу викладача закладу вищої освіти: впевнений у собі професіонал; має любов і хист до викладацької роботи; здатний донести інформацію, зацікавити, захопити увагу студентів; вміє чітко роз’яснювати завдання та критерії їх оцінювання; об’єктивний та неупереджений; пунктуальний, відповідальний у виконанні взятих зобов’язань і дотриманні даного слова; доброзичливий та відкритий у спілкуванні; комунікабельний, з почуттям гумору; здатний оцінити психологічні особливості студентів; має відповідний зовнішній вигляд.
Для оцінювання тісноти зв’язку між зазначеними ознаками розраховано коефіцієнт кореляції рангів Спірмена та перевірено його значення на істотність зв’язку.

JEL classіfіcatіon: A22, Z00

Біографії авторів

Eleonora Galytska, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Галицька Елеонора Вікторівна – кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

eleonora.galytska@ukma.edu.ua

Natalia Donkohlova, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Донкоглова Наталія Анатоліївна – науковий співробітник кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

donkoglova@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Fedulova, L. (2011). Methods of teaching economic disciplines. Mykolaiv: Ilion [in Ukrainian].
 2. Galytska, E., & Donkoglova, N. (2010). The nature of conflicts in higher educational institutions. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 107, 3–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3769 [in Ukrainian].
 3. Galytska, E., & Donkoglova, N. (2011). The image of a business person and factors influencing its formation. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 120, 12–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3643 [in Ukrainian].
 4. Galytska, E., Bui, T., & Donkoglova, N. (2015). Methods of teaching financial and economic disciplines. Educational and methodological manual. Kyiv: NaUKMA [in Ukrainian].
 5. Korkishko, A. (2017). Formation of professional image of pedagogical staff (based on the materials of the seminar “Image of a modern pedagogue”). In Vzdelavanie a spoločnost II: international non-conference proceedings (pp. 531−538). University of Prešov. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Korkishko.pdf [in Ukrainian].
 6. Kozlova, O. (2013). Socio-psychological factors of the professional image of a university teacher. Current problems of psychology: a collection of scientific works of the H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 6(9), 191–200. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/20.pdf [in Ukrainian].
 7. Romanovska, O. (2016). The concept and structure of the image of a higher school teacher. Theory and Practice of Social Systems Management, 2 , 135–146. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22616 [in Ukrainian].
 8. Voshchevska, O. (2016). Formation of the image of a higher school teacher. Young Scientist, 12(39), 404–408. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/98.pdf [in Ukrainian].
 9. Yevtushenko, G., Baboshko, A., & Bushlia, D. (2016). The image of a modern teacher: the essence and peculiarities of formation. Global and National Economic Problems, 11, 630–634. http://global-national.in.ua/archive/11-2016/132.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Як цитувати

Galytska, E., & Donkohlova, N. (2022). Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 29–34. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.29-34