Забезпечення стійкості зовнішнього сектору України в умовах підвищених ризиків

Автор(и)

 • Iryna Lukianenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-4128-5909
 • Anastasiia Pokydko Національний банк України, Україна
 • Taras Tokarchuk Національний банк України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.68-78

Ключові слова:

зовнішній сектор економіки, зовнішня стійкість, монетарна політика, фіскальна політика, економіко-математичне моделювання, векторні авторегресійні моделі

Анотація

Метою статті є поглиблений емпіричний аналіз і розроблення економіко-математичного інструментарію для оцінювання поточного стану зовнішнього сектору економіки України та визначення впливу монетарної та фіскальної політик на нього задля забезпечення його стійкості в сереньо- та довгостроковій перспективі із врахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків. У статті проаналізовано, як нинішня коронакриза вплинула на зовнішній сектор економіки, та визначено потенційні ризики вразливості економіки нашої країни до зовнішніх шоків. На основі системи індикаторів оцінено поточну зовнішню стійкість економіки, а також досліджено основні канали впливу макроекономічної політики на стан зовнішнього сектору економіки. За допомогою розробленої VAR-моделі проаналізовано чутливість зовнішнього сектору економіки України до заходів та інструментів фіскальної та монетарної політик. Зокрема, завдяки проведеному аналізу виявлено, що надмірна експансивна фіскальна політика може спричинити накопичення зовнішніх дисбалансів, а монетарна – ефективна в їх коригуванні. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації щодо застосування заходів макроекономічної політики для забезпечення зовнішньої стійкості економіки України в середньо- та довгостроковій перспективі.

JEL classіfіcatіon: C32, E63, F31, F32, F40

Біографії авторів

Iryna Lukianenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Лук’яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

iryna.lukianenko@ukma.edu.ua

Anastasiia Pokydko, Національний банк України

Покидько Анастасія Петрівна – випускниця магістерської програми спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», економіст відділу макроекономічного прогнозування Національного банку України

Taras Tokarchuk, Національний банк України

Токарчук Тарас Вікторович – кандидат економічних наук, PhD, старший викладач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник начальника управління, начальник відділу макроекономічного прогнозування Національного банку України

Посилання

 1. Ali Abbas, S. M., Bouhga-Hagbe, J., Fatás, A., Mauro, P., & Velloso, R. C. (2011). Fiscal Policy and the Current Account. IMF Economic Review, Monetary Fund, 59(4). https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/ABH.pdf
 2. Arkhireiska, N., & Panaseiko, I. (2015). Modern Issues of Ensuring and Evaluating the Level of External Economic Security of Ukraine. Business Inform, 1, 231–236 [in Ukrainian].
 3. Bereslavska, O. (2009). The exchange rate and foreign trade: theoretical and empirical aspects of the relationship. Finance of Ukraine, 3, 66–76 [in Ukrainian].
 4. Chinn, M. D., & Prasad, E. S. (2000). Medium-term determinants of current accounts in industrial and developing countries: An empirical exploration. Washington. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0046.pdf
 5. Khomyak, R. (2014). Forecasting the balance of payments crisis using signaling and modeling approaches. Bulletin of the University of Banking of the NBU, 2, 231–236 [in Ukrainian].
 6. Mankiw, N. G. (2000). Macroeconomics. Textbook for Ukraine. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 7. Milesi-Ferretti, G., & Razin, A. (1996). Sustainability of Persistent Current Account Deficits. National Bureau of Economic Research, 5467. https://econpapers.repec.org/paper/nbrnberwo/5467.htm
 8. National Bank of Ukraine. (2020). Statistics of the external sector of Ukraine according to the methodology of the 6th edition of “Guidelines for balance of payments and international investment position” (IMF, 2009). https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
 9. National Bank of Ukraine. (2021a). Inflation Report, January 2021. https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2021-roku
 10. National Bank of Ukraine. (2021b). Macroeconomic indicators. https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators
 11. National Bank of Ukraine. (2022). Inflation Report, January 2022. https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2022-roku
 12. Nikolaychuk, S., & Shapovalenko, N. (2010). The current accounts deficit of the balance of payments: assessment of the acceptable level for Ukraine. Economy and Forecasting, 2, 74–87 [in Ukrainian].
 13. Shkuropadska, D. (2018). Resilience of the external sector of international activity of Ukraine. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 3, 59–69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_ 3_7 [in Ukrainian].
 14. State Statistics Service of Ukraine. (2021). Statistical information. http://www.ukrstat.gov.ua
 15. Tokarchuk, T., & Shapovalenko, N. (2016). Analysis of External Imbalances in the Economy of Ukraine on the Basis of Determining an Acceptable Level of the Current Account of Balance of Payments. Problems of the Economy, 4, 57–66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_4_9 [in Ukrainian].
 16. Tyschuk, T. (2013). Priorities for ensuring the external stability of Ukraine’s economy. Strategic Priorities, 1(26), 52–60 [in Ukrainian].
 17. Tyshchuk, T., Pokryshka, D., Makhortykh, D., & Ivanov, O. (2013). Forecasting the external stability of Ukraine’s economy. Analytical report. Kyiv: National Institute for Strategic Studies. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-10/Prognoz_Tuchuk-cf1e1.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Як цитувати

Lukianenko, I., Pokydko, A., & Tokarchuk, T. (2022). Забезпечення стійкості зовнішнього сектору України в умовах підвищених ризиків. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 7(1), 68–78. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.68-78