Очікуваний вплив банкрутства провідних іноземних банків на банківську систему України

Автор(и)

 • Дмитро Михайлович Гладких Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.25-31

Ключові слова:

банки, інфляція, гривня, валюта, кредити, NPL, рефінансування, резервування

Анотація

Досліджено проблему гіпотетичного впливу кризи на банківському ринку окремих країн на банківську систему України. Розкрито зміст регулюючих заходів держави, спрямованих на забезпечення фінансової стійкості українських банків, що послідовно реалізуються з лютого 2022 р. та передбачають впровадження повного (незалежно від суми та валюти) державного гарантування банківських вкладів фізичних осіб, забезпечення банків необхідним обсягом рефінансування, радикальне підвищення рівня облікової ставки, активне накопичення міжнародних резервів, виведення з ринку проблемних банків, активацію використання норм обов’язкового резервування залучених банками коштів, зниження ставки за депозитними сертифікатами овернайт, активізацію роботи Ради з фінансової стабільності.
Визначено позитивні наслідки реалізації комплексу заходів з підтримки банківської системи України, зокрема: зниження темпів інфляції, зміцнення курсу гривні, збереження прибутковості банківською системою, поступове відновлення капіталізації банків.
Виокремлено проблеми, що потребують вжиття додаткових регулюючих заходів з боку держави, а саме зростання частки проблемних кредитів і фактичне призупинення кредитної діяльності банків.
Запропоновано низку заходів у межах удосконалення поточної монетарної політики України: розроблення механізму «аварійного» рефінансування банків на випадок швидкого поширення кризових явищ; безумовне дотримання політики «дорогих грошей»; обмеження темпів зростання емісії та грошової маси; відновлення практики обов’язкового продажу частини валютної виручки експортерів; забезпечення подальшого «тонкого налаштування» чинної методики обов’язкового резервування залучених коштів; врегулювання процедури управління «новими» NPL (Non-Performing Loan); створення спеціалізованої державної установи з управління проблемними активами для прийняття нею на баланс портфелів NPL державних банків.

JEL classіfіcatіon: E31, E40, E42, E50, E52, F31, F35

Біографія автора

Дмитро Михайлович Гладких, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Babenko, M. (2023). Beware, cryptocurrency! Why did two banks in the USA go bankrupt and will there be more? Focus. https://focus.ua/uk/economics/555441-oberezhno-kriptovalyutachomu-zbankrutuvali-dva-banki-v-ssha-y-chi-budut-nastupni [in Ukrainian].
 2. Baranovskyi, O., Kuzheliev, M., Zherlitsyn, D., Sokyrko, O., & Nechyporenko, A. (2019). Econometric models of the effectiveness of monetary policy in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(30), 226–235. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1951/1969 [in Ukrainian].
 3. Bloomberg. (2023). Deutsche Bank Drops in Selloff Citi Describes as Irrational. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/europe-s-banks-erase-weekly-gains-as-us-probe-adds-toconcerns?srnd=premium-europe
 4. Haber, J. A., Bukhtiarova, A., Chorna, S., Iastremska, O., & Bolgar, T. (2018). Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine). Investment Management and Financial Innovations, 15(3), 304–317. https://doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.25
 5. Danylyshyn, B. (2022). Controlling Inflation: Implications for Postwar Society. Economic truth. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/14/693781 [in Ukrainіan].
 6. Decree of the President of Ukraine “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated August 11, 2021 “On the Economic Security Strategy of Ukraine for the period until 2025”” No. 347/2021. (2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text [in Ukrainian].
 7. Dziubliuk, О. (2018). Exchange rate policy as a key factor of macroeconomic stabilization. In Materials of the Fifteenth Anniversary International Scientific and Practical Conference of Young Scientists “Economic and Social Development of Ukraine in the 21st Century: National Vision and Challenges of Globalization” (March 29-30, 2018) (pp. 138–140) [in Ukrainian].
 8. Eurointegration. (2023). How Switzerland wants to save the Credit Suisse bank from bankruptcy and Europe from the financial crisis. https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/20/7158316 [in Ukrainian].
 9. Federal Reserve issues FOMC statement. (2023). https://www. federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230322a.htm.
 10. Heyets, V. (2020). The phenomenon of instability is a challenge to economic development. Akademperiodyka [in Ukrainian].
 11. HICP – monthly data (annual rate of change). (2023). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_3761882/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=4ad27e6f-358a-4a3d-82a0-587d69a833eb
 12. Iefymenko, T. (2018). Monetary tools of the state economic security. Finance of Ukraine, 1, 7–30. https://doi.org/10.33763/finukr2018.01.007 [in Ukrainian].
 13. Korablin, S. (2018). Exchange rate. Economic Theory, 2, 92–119 [in Ukrainian].
 14. Kоvalenko, V., & Zvarychuk, N. (2021). Savings of households and their place in the formation of the resource base of banks. In Science and Practice, Actual Problems, Innovations. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference, Amsterdam, Netherlands, November 09-12, 2021 (pp. 95–101). https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=z6NREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA95&dq=info:tqxHGE63a1QJ:scholar.google.com&ots=_8b92ozVkF&sig=k0tQ00A94pJMczGSYNA0WzpMbO8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [in Ukrainian].
 15. Lyubich, A., Shulga, N., & Bortnikov, H. (2020). Independence of the central bank as a body of monetary policy. Finance of Ukraine, 11, 35–55 [in Ukrainian].
 16. Mutikani, M. (2023, January 12). U.S. inflation retreating as consumer prices fall; labor market still tight. Reuters. https://www.reuters.com/markets/us/us-consumer-prices-falldecember-weekly-jobless-claims-edge-down-2023-01-12
 17. Naumenkova, S., Mishchenko, S., & Mishchenko, V. (2022). Effectiveness of functioning of the money channel of monetary transmission in Ukraine. Economic Space, 179, 108–115. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-16 [in Ukrainian].
 18. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine” No. 1277. (2013). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text [in Ukrainian].
 19. Vinokurov, Ya. (2023, March 13). The world is panicking over the collapse of Silicon Valley Bank and fears a new financial crisis. Is everything so serious? Economic Truth. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/13/697947 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Як цитувати

Гладких, Д. М. (2023). Очікуваний вплив банкрутства провідних іноземних банків на банківську систему України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 25–31. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.25-31