Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми

Автор(и)

 • Тетяна Петрівна Палієнко Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5978-0721

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.101-106

Ключові слова:

людський капітал, індекс людського капіталу, інновації, інноваційна екосистема, інвестиції, рівень освіти, охорона здоров’я

Анотація

У статті розкрито наукові погляди на тлумачення та структуру інноваційної екосистеми, одним із важливих елементів якої є людський капітал. З’ясовано, що є пряма залежність між рівнем економічного розвитку країни та кількістю створених інноваційних продуктів, що підтверджено аналізом показників глобальних індексів конкурентоспроможності та інновацій. Згідно з результатами дослідження, попри сильні сторони, які мають вплив на вітчизняний інноваційний розвиток, Україна не є інноваційним лідером, а її показники погіршуються протягом останніх років, що свідчить про невикористання всього наявного інноваційного потенціалу та нестабільну економічну і політичну ситуацію в країні.
Проведено порівняльний аналіз індексу людського капіталу, значення якого для України залишаються незмінними впродовж десятиліття. На це впливають наявні в країні проблеми інвестування в галузі освіти та охорони здоров’я, без яких продукування інновацій та функціонування інноваційної екосистеми неможливе. Дослідження показало, що хоча видатки з бюджетів на освіту до повномасштабного вторгнення зростали, але кількість закладів освіти постійно зменшувалась через закриття шкіл із невеликою кількістю учнів. Аналогічна тенденція зберігається і в галузі охорони здоров’я, де за порівняно стабільної чисельності відвідувачів кількість лікарняних закладів зменшилася.
За результатами дослідження впливу людського капіталу на інноваційну екосистему зроблено висновки та надано пропозиції. Головним завданням сьогодні є залучення додаткових інвестицій у вітчизняний людський капітал, що зменшить державний тягар і допоможе у створенні й розбудові інноваційних галузей, які підвищать конкурентоспроможність країни у світі.

JEL classіfіcatіon: E22, I25, J24, O15, O31

Біографія автора

Тетяна Петрівна Палієнко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Аспірантка кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Demographic passport of territory. (n. d.). State Statistics Service of Ukraine. http://db.ukrcensus.gov.ua/ [in Ukrainian].
 2. Global Innovation Index. (n. d.). Indicator Rankings & Analysis. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
 3. Kahkonen, S. (2018, September 12). Why Ukraine’s Education System is Not Sustainable. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/09/12/why-ukraines-educationsystem-is-not-sustainable
 4. Pyshchulina, O., Yurochko, T., Mishchenko, M., & Zhalilo, Ya. (2018). Human capital development: towards quality reforms (O. Pyschulina, Project Manager). Zapovit. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf [in Ukrainian].
 5. Razumkov Centre. (2010). Wages in Ukraine: on the way to economic growth and well-being: Analytical report. National Security and Defense, 7(118). https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD118_2010_ukr.pdf [in Ukrainian].
 6. Rothschild, M. L. (1992). Bionomics: Economy as ecosystem. H. Holt.
 7. Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.
 8. State budget web portal for citizens. Openbudget. https://openbudget.gov.ua [in Ukrainian].
 9. State Statistics Service of Ukraine. (2022). Demographic yearbook “Population of Ukraine” 2021. https://bit.ly/44GP3Jp [in Ukrainian].
 10. Statistical yearbook of Ukraine. (2022). State Statistics Service of Ukraine. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/11/Yearbook_2021.pdf [in Ukrainian].
 11. World Bank Group. (2020, September 16). World Bank: Investment in human capital is the main priority for Ukraine in the conditions of the pandemic. World Bank. https://bit.ly/41gvXH9 [in Ukrainian].
 12. World Bank. (2020). The Human Capital Index 2020 Update. Human Capital in the Time of COVID-19. World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/34432
 13. Yaremchuk, R., & Kolomiets, O. (2016). Formation institutional environment of innovation ecosystem of Ukraine. Socio-economic Problems of the Modern Period of Ukraine, 3(119), 9–14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_3_4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Як цитувати

Палієнко, Т. П. (2023). Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 101–106. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.101-106