DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.14-19

Управління ризиками суспільного проекту: алгоритм і бізнес-кейс

Olena Bugrova

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання управління ризиками суспільного проекту. Управління ризиками включає ідентифікацію потенційних загроз, структурування їх масиву, визначення кроків щодо зниження впливу можливих негативних подій, оцінку значущості відповідних наслідків тощо. Метою статті є, передусім, визначення удосконаленої процедури ідентифікації можливостей і ризиків для суспільних проектів. Методом дослідження є апробація запропонованого алгоритму дій  рамках бізнес-кейсу (реального суспільного проекту). Для досягнення проектом очікуваних результатів важливо дотримуватись системного підходу в процесі формування плану управління ризиками. У статті наголошено роль позитивних можливостей як своєрідної протилежності до ризиків. Масив загроз-тригерів і ризиків, що «запускаються» ними, значною мірою залежить від сфери, до якої належить той чи той проект. У статті показано роль SWOT-аналізу в контексті управління ризиками і можливостями проекту. Крім того, наведено метрику оцінки важливості ризиків та ймовірностей настання негативних подій у контексті моделі управління ризиками. Запропонований у статті концептуальний алгоритм побудови плану управління ризиками проекту дає змогу краще реалізувати потенціал їх зниження, а отже отримати результат, який більше відповідатиме завданням проекту. Цей механізм відпрацьовано на прикладі будівництва Льодової арени в м. Києві. Місією цього реального проекту є поліпшення спортивно-соціокультурної сфери завдяки створенню сприятливих умов для розвитку льодових видів спорту. Завдяки відповідним чином сформованому плану управління ризиками, з урахуванням оптимальної організаційної стратегії виконання, можна максимально реалізувати потенціал зниження ризиків проекту. Пропонований підхід щодо управління ризиками і поелементна «ланцюгова» процедура (включно з ідентифікацією, структуруванням, плануванням тощо) заслуговують на широке застосування на практиці.


Ключові слова


ризики; суспільний проект; позитивні можливості; стратегія; управління проектами

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Risks Report. (2019). 14th Edition, World Economic Forum, Geneva. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

Kettunen, J., & Salo, A. (2017). Estimation of Downside Risks in Project Portfolio Selection. Production and Operations Management, 26 (10), 1839–1853. doi: https://doi.org/10.1111/poms.12727

Mentis, M. (2015). Managing project risks and uncertainties. Forest Ecosystems, 2 (1). doi: 10.1186/s40663-014-0026-z

Benda, L., Fenger, M., Koster, F., & Van der Veen, R. (2017). Social Investment Risks? An explorative analysis of new social risks in the social investment state. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 8 (2), 25–42. doi: https://doi.org/10.14267/cjssp.2017.02.02

Rafindadi, A. D., Mikić, M., Kovačić, I., & Cekić, Z. (2014). Global Perception of Sustainable Construction Project Risks. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119, 456–465. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.051

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). (2013). USA: Project Management Institute. doi: https://doi.org/10.1109/ieeestd.2011.6086685

Bushuyev, S. D., & Wagner, R. F. (2014). IPMA Delta and IPMA Organisational Competence Baseline (OCB): New approaches in the field of project management maturity. International Journal of Managing Projects in Business, 7 (2), 302–310. doi: https://doi.org/10.1108/ijmpb-10-2013-0049

Bugrova, O. (2003). Methodological basis of risk assessment in making investment decisions. Economy of Ukraine, 10 (503), 29–32.

Bugrova, O. (2018). Socio-economic development by means of public projects delivery. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 3 (1), 14–20. doi: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018148770

Integrated project delivery: a guide. (2007). AIA. Retrieved from https://info.aia.org/SiteObjects/files/IPD_Guide_2007.pdf


Copyright (c) 2019 Olena Bugrova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.